วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“ปั่นเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 “ดอกรังทัวร์ริ่ง”

“ปั่นเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 “ดอกรังทัวร์ริ่ง”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ปั่นเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 “ดอกรังทัวร์ริ่ง”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 ธันวาคม ที่บริเวณด้านหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่ ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 1 เป็นประธาน แถลงข่าว” ปั่นผ้าป่าทางไกลเพื่อน้อง กรุงเทพ- ขอนแก่น 628 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.61 – 4 ม.ค.62 จากกรุงเทพ – ขอนแก่น ระยะทาง 628 ก.ม. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนในเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 1 57 โรงเรียน 157 ทุนๆละ1,000 บาท โดยมี นายนิเทศก์แสงศรีเรือง ผอ.รร.บ้านโนนรังวิทยาคาร พร้อมด้วย รศ.น.ส.พ.สุรสิทธิ์อ้วนพรมมา อาจารย์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. นายประภาศดาทุมมา ข้าราชการบำนาญ นายมีชัย เสาหล่อนผอ.รร.พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท และคณะครู รร.บ้านโนนรังวิทยาคาร ร่วมแถลง

นายนิเทศก์    แสงศรีเรือง

  นายนิเทศก์    แสงศรีเรือง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนรัง วิทยาคาร กล่าวว่ากิจกรรมการ”ปั่นเพื่อน้องดอกรังทัวร์ริ่ง ครั้งที่ 2″ เป็นการปั่น จักรยานทางไกล เพื่อน้อง โดยมีนักปั่นจากทั่วประเทศ จำนวน 50 คนมาร่วมปั่นด้วยจิตอาสาไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจนในเขต พื้นที่ของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 จำนวน 157 โรง เรียน 157 ทุนๆละ 1,000 บาท พร้อมทั้งเป็นเงินทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบอุบัติภัย ของนักเรียน ในเขตสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 1 ตลอดจนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธรรมสังเวช ณ วัดป่าสุมโน บ.โนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และสุดท้าย เพื่อจัดซื้อเทคโนโลยี สืบค้นเข้าห้องสมุด ของรร.บ้านโนนรังวิทยาคาร

ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่

      ด้าน ดร. ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า การปั่นเพื่อน้องในครั้งนี้ เป็นการนำรายได้จากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติภัย เช่นปีที่แล้วมีไฟไหม้บ้านของครอบครัวของนักเรียนจำนวน 3 หลัง และนำมามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวนโรงเรียนละ 1 ทุนๆละ 1,000 บาท ต้องขอขอบคุณล่วงหน้า สำหรับผู้ที่จะบริจาคสมทบกองผ้าป่าปั่นทางไกลเพื่อน้อง ในครั้งนี้สำหรับเส้นทางที่ทีมนักปั่นดอกรังทัวร์ริ่ง ปั่นผ่าน โดยเริ่มต้นปั่นจาก กรุงเทพฯผ่าน จ.อยุธยา -จ.สิงห์บุรี – จ.สระบุรี -จ.นครราชสีมา และมาจบที่ จ.ขอนแก่น หากมีพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุน โดยเริ่มการปั่นในวันที่29 ธ.ค.61ไปจนถึงวันที่ 4 ม.ค.62 ถือได้ว่าเป็นการระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่อาจจะไม่มากแต่มันมีคุณค่าสำหรับเด็กนักเรียนของเรา เช่นปีที่แล้วได้ไปช่วยเหลือจังหวัดน้ำท่วมในภาคอีสานอีกทางหนึ่งด้วย และเพื่อเป็นของขวัญในวันเด็กที่จะมาถึงนี้

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads