วันพฤหัส 27 มิถุนายน 2019

หนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์
Header ad
Header ad
Header ad

เวียดนาม – จุดเด่นการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2019

เวียดนาม – จุดเด่นการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2019

เวียดนาม – จุดเด่นการท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2019

       การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนปี 2019 (ASEAN Tourism Forum – ATF 2019) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2019 ในเมืองหะลอง จังหวัดกว๋างนิง ประเทศเวียดนาม – มรดกทางธรรมชาติของโลก นี่คือครั้งที่สองที่ ATF ถูกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี 2009 ในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมเวียดนามได้เสนอหัวข้อ ATF 2019 คือ “อาเซียน- พลังแห่งความสามัคคี” (ASEAN- The Power of One) และได้รับการตกลงของประเทศในกลุ่มอาเซียน หัวข้อของ ATF 2019 แสดงให้เห็นว่าประเทศอาเซียนทั้งหมดมีเป้าหมายด้วยกันว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งชุมชน” (One Vision, One Identity, One Community) เนื้อหาของหัวข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความแข็งแกร่งและความงามร่วมกันของ 10 ประเทศในอาเซียนเมื่อมีการร่วมมือและเชื่อมโยงกัน รวมทั้งแสดงความงามของแต่ละประเทศและบุคคลในสมาคมที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนและครอบคลุม

        การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียนปี 2019 มีกิจกรรมที่สำคัญมากมาย

ภายในกรอบของการประชุมมีกิจกรรมหลักจะเกิดขึ้น ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนกับประเทศคู่ค้าจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย การประชุมผู้นำสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติอาเซียน การประชุมผู้นำของสำนักงานการท่องเที่ยวอาเซียนกับประเทศคู่ค้าจีน การประชุมคณะทำงานอาเซียน – อินเดีย อาเซียน – รัสเซีย มหกรรมท่องเที่ยว (TRAVEX); มหกรรมท่องเที่ยวอาเซียน พิธีเปิดและปิดและกิจกรรมงานอดิเรก

       ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่ค้า (ตั้งแต่วันที่ 17 – 18 มกราคม 2562) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน/ การประชุมจะเน้นหารือในเนื้อหา: เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างมาตรฐานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและครอบคลุม หลังการประชุมจะมีการแถลงข่าวสำหรับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวอาเซียนและประเทศคู่ค้า (18 มกราคม 2562)

       การประชุมผู้นำของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติ (14-16 มกราคม 2562) คาดว่าจะมีผู้นำเข้าร่วมประมาณ 150 คน นอกจากนั้นยังมีการเข้าร่วมของผู้นำสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้า

       ในช่วงเวลาของการประชุม ATF จะมีการแสดงสินค้า TRAVEX (ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562) โดยมีประมาณ 450 บูธแสดงสินค้า ดึงดูดผู้เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน และหน่วยงานสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ภายในกรอบของงานแสดงสินค้าจะมีการแถลงข่าวของแต่ละประเทศในอาเซียน นี่เป็นงานแสดงสินค้าการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพประจำปีที่มีอิทธิพลในอาเซียนและเอเชีย งานแสดงสินค้าครั้งนี้คาดว่าจะสร้างโอกาสในการพบปะ ค้าขายให้แก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในประเทศและพาร์ทเนอร์จากตลาดนักท่องเที่ยวสำคัญ เชื่อต่อชุดโปรแกรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น ในเวลาเดียวกันยกระดับการบูรณาการ การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้า

        กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทิศทางความร่วมมือ เสริมสร้างประสิทธิภาพของความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาเซียนมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอาเซียนให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาค.

สมบูรณ์  สุขชัยบวร / รายงาน

About The Author

Related posts