วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

“พรรคสยามพัฒนา”ลุยเจาะ!ฐานเสียงภาคอีสาน 

“พรรคสยามพัฒนา”ลุยเจาะ!ฐานเสียงภาคอีสาน 

“พรรคสยามพัฒนา”ลุยเจาะ!ฐานเสียงภาคอีสาน ชาวบ้านขานรับ สร้างนักการเมืองหน้าใหม่


เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 8 ม.ค ณ ที่ทำการตัวแทนพรรคสยามพัฒนา ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ดร.บุญส่ง เกิดหลำ หัวหน้าพรรคสยามพัฒนา , ดร.เอนก พันธุรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสยามพัฒนา , นายวัชรินทร์ ศรีถาพร รองหัวหน้าพรรคสยามพัฒนา พร้อมด้วย ดร.พีรพล ไทยทอง รองเลขาธิการพรรคสยามพัฒนา ลงพื้นที่เดินสายเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. หนองคาย จำนวน 3 เขต คือ ดร.สมคิด ขันทอง เขต 1 อดีตเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.21 และเป็นประธานกลุ่มคนดีวิถีพอเพียง , อ.ธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เขต 2 อดีตเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และ อ.สถิตย์ สีสวาท อดีตเป็นผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1โดยมีชาวบ้านที่มาให้การต้อนรับกว่า 200 คน

ดร.บุญส่ง เกิดหลำ หัวหน้าพรรคสยามพัฒนา 

ดร.บุญส่ง เกิดหลำ หัวหน้าพรรคสยามพัฒนา กล่าวว่า วันนี้เดินทางสัญจรมาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.หนองคาย ทั้ง 3 เขต และได้พบปะกับชาวบ้านที่มาต้อนรับกว่า 200 คน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และนโยบาย พร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้อง
ชาวจังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นการพัฒนาจังหวัดหนองคาย ให้มีความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดหนองคายได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการค้าขายชายแดนไทย-ลาว เมืองแห่งแหล่งท่องเที่ยว เช่น ประเพณีออกพรรษ เทศกาลบั้งไฟพญานาค เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันจังหวัดหนองคายสู่การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย ซึ่งทางพรรคก็จะนำปัญหาที่สะท้อนมาจากประชาชนเข้าที่ประชุมพรรคต่อไป

ดร.เอนก พันธุรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสยามพัฒนา 

ดร.เอกนก พันธุรัตน์ รองหัวหน้าพรรคสยามพัฒนา กล่าวว่า พรรคสยามพัฒนาเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ทางพรรคต้องการปฏิรูปและสร้างนักการเมืองหน้าใหม่ โดยเฉพาะนักการเมืองในภาคอีสานซึ่งมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ยื่นความ
จำนงเข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรคเป็นจำนวนมาก แต่ทางพรรคต้องการคัดสรรว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง รวมถึงผู้สมัครคนนั้นจะต้องที่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านและพร้อมที่จะขันอาสามารับใช้ประชาชนคนอีสานอย่างแท้จริง

ดร.พีรพล ไทยทอง รองเลขาธิการพรรคสยามพัฒนา

ดร.พีรพล ไทยทอง รองเลขาธิการพรรคสยามพัฒนา กล่าวว่า พรรคสยามพัฒนาได้เดินสายลุยเจาะฐานเสียง ภาคอีสาน ซึ่งชาวบ้านขานรับเพราะต้องการเห็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่น้องอย่างแท้จริง สำหรับการสรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในเขตภาคอีสานนั้น ทางพรรคได้ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. รวม 36 เขต จาก 12 จังหวัด ซึ่งทางพรรคมีความคาดหวังจะได้เก้าอี้ส.ส.ในภาคอีสาน และผมก็มั่นใจว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในภาคอีสานอย่างแน่นอน

เนื่องจากพรรคเรามีนโยบายที่มาจากคนรากหญ้าเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องและที่สำคัญพรรคเราได้เดินสายรับฟังปัญหาจากชาวบ้านที่สะท้อนปัญหาต่างๆ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ขาดที่ดินทำกิน การจัดรัฐ
สวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การกระจายอำนาจจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคลงสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง และชาวบ้านต้องการให้ลูกหลานได้เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรี เป็นต้น พรรคจึงขอเป็นพรรคทางเลือกที่จะปฏิรูปและสร้างนักการเมืองหน้าใหม่ พร้อมขอโอกาสได้เข้าไปรับใช้ประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย.

 

About The Author

Related posts