วันพุธ 1 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

กว่า 127 รร.เอกชน ขอนแก่น ร่วมแข่งขันกีฬา

กว่า 127 รร.เอกชน ขอนแก่น ร่วมแข่งขันกีฬา

กว่า 127 รร.เอกชน ขอนแก่น ร่วมแข่งขันกีฬา

ครู ผู้ปกครอง และนร.สังกัด รร.เอกชน จ.ขอนแก่น กว่า 20,000 คน ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน ขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561

       เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 19 ม.ค.ที่สนามกีฬากลาง ถนนเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกีฬาสีโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ รร.เอกชน จ.ขอนแก่น นายรังสฤษฏิ์  ธนะภูมิชัย รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 นายพิชิต บุตรศรีสวย ผอ.การกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.ขอนแก่น นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษา นายกสมาคมผู้บริหาร  รร.เอกชน จ.ขอนแก่นผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักกีฬา กว่า 20,000 คน จาก 127 รร.เอกชน ร่วมงาน

นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษา

       นายสุเทพ นายกสมาคมผู้บริหาร รร.เอกชน จ.ขอนแก่น กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดครั้งแรก วัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเอกชนให้ได้ใช้พลังสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ให้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเคารพกติกาในการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา อย่างแท้จริง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทำให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งร่าง กายจิตใจ อารมณ์ สังคมและส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นการหล่อหลอมความร่วมมือร่วมใจ ให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งหมายถึงจุดเริ่มแห่งการพัฒนาชาติอันเป็นเป้าหมายสูงสุดต่อไปในภายภาคหน้า  ทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชน ทั้งทางด้านทักษะ วิชาการพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพมีศักยภาพ และที่สำคัญคือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อให้การแข่งขัน บรรลุ ถึงความสำเร็จ และตามเป้าหมายทุกประการ

 

    นายสุเทพ กล่าวและว่า สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561นี้ ได้กำหนดการแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการการจัดการแข่งขัน โดยใช้ชื่อว่า “กีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 127 โรงเรียน

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

      ด้าน ดร.พงษ์ศักดิ์ นายก อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงาน ของท่านนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นจะเห็นได้ว่าการที่คณะผู้บริหารแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งตัวแทนนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันอันเป็นการบ่งบอกว่าสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ตลอดจน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ต่างมีความเสียสละ ความรักใคร่ กลมเกลียวกัน ความสามัคคี เป็นความสำคัญของการกีฬา เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์จิตใจ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีของนักกีฬาทุกคน คุณความดีดังกล่าวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.พระยืน ผู้ซึ่งเป็นขอเขียนโครงการของบประมาณมา จำนวน 4 แสนบาท เพื่อนำมาสนับสนุนในการจัดงานแข่งขัน กีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในครั้งนี้

จึงขอฝากไว้กับทุกท่านโปรดได้ช่วยกันธำรงรักษา เพื่อสานอุดมการณ์ กีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติกีฬาสร้างชีวิตให้สดใส หลีกไกลจากยาเสพติด และให้เป็นประเพณีสืบต่อไป.

About The Author

Related posts