วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

เปิดบ้าน “รร.ฝางวิทยายน” การศึกษา -ชุมชน- วัดมุ่งสู่ Thailand 4.0

เปิดบ้าน “รร.ฝางวิทยายน” การศึกษา -ชุมชน- วัดมุ่งสู่ Thailand 4.0
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดบ้าน “รร.ฝางวิทยายน” การศึกษา -ชุมชน- วัดมุ่งสู่ Thailand 4.0

         เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 ก.พ. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รร.ฝางวิทยายน ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง  เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการมหกรรมเปิดบ้านการศึกษามุ่งสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ของ รร.ฝางวิทยายน (FANGWITTAYAYON EDUCTION FAIR GO TO THAILAND 4.0 ) ประจำปีการศึกษา 2561เพื่อให้นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการประสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรหน่วยงานอื่นอย่างเหมาะสมและทั่วถึงโดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร ผอ.รร.ฝางวิทยายน นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผอ.รร.นครขอนแก่น พ.ต.ท.อิทธิกร อุ่นประกอบ รอง.ผกก.(ป.)สภ.บ้านฝาง พร้อมทั้งคณะครู ผู้นำชุมชน และนักเรียน กว่า 1,000คน ร่วมงาน

นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ  

       นายธีรศักดิ์  โฉมศิริ นอภ.บ้านฝาง  กล่าวว่าเรื่องการศึกษากับเรื่องชุมชน โรงเรียนนั้นนับได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ในชุมชนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีกำลังความสามารถที่จะสนับสนุนการศึกษาการศึกษา ที่สำคัญคนในชุมชนให้ความร่วมมือต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไปในอนาคต เพื่อนัดปรึกษาหารือในชุมชนทุกชุมชน พร้อมทั้งลทุกหน่วยงาน ที่มีความสำคัญเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของอำเภอบ้านฝางให้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าตลอดไป

ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร

       ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ผอ.รร.ฝางวิทยายน กล่าวว่า รร.ฝางวิทยายน ได้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 776 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 52 คนโดยในปีการศึกษานี้คณะครูตลอดจนชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาได้ร่วมการพัฒนาการศึกษาทุกวิถีทางอย่างเต็มความสามารถจนประสบความสำเร็จ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562

      ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร กล่าวอีกว่า ดังนั้นทางโรงเรียนฝางวิทยายน จึงจะได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านทางการศึกษามุ่งสู่ Thailand 4.0 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการประสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรหน่วยงานอื่นอย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในโรงเรียน.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads