วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

“รร.นครขอนแก่น” เปิดบ้านวิชาการ สานต่อปรัชญาโรงเรียน

“รร.นครขอนแก่น” เปิดบ้านวิชาการ สานต่อปรัชญาโรงเรียน

“รร.นครขอนแก่น” เปิดบ้านวิชาการ สานต่อปรัชญาโรงเรียน

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่หอประชุม รร.นครขอนแก่น ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพม.25 เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ สานต่อปรัชญาโรงเรียนนครขอนแก่น”โดยมีนายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผอ.รร.นครขอนแก่น นายอำมาตย์ นิรันดร์กุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.นครขอนแก่น พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน กว่า 2,000 คนร่วมงาน

นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพม.25

นายจักราวุธ  รอง ผอ.สพม.25 กล่าวว่าในวันนี้เพื่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญในการกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาหล่อหลอมปลูกฝังให้เยาวชนได้เข้ารับการศึกษามีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรตามต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ

 

สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้โดยมุ่งเสริมสร้างและส่งเสริมในทุกๆด้านอีกทั้งยังสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นต่อไป

นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผอ.รร.นครขอนแก่น

ด้านนายสมศักดิ์  ผอ.รร.นครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนนครขอนแก่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสชื่นชมความรู้ความสามารถของนักเรียนอันส่งผลให้ได้รับการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้

นายอำมาตย์ นิรันดร์กุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.นครขอนแก่น

ส่วนนายอำมาตย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.นครขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันนี้ลูกๆเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้เกิดทักษะนอกห้องเรียน เพื่อยกระดับทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานที่ดีออกสู่สังคมในอนาคตต่อไป

About The Author

Related posts