วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

ฮือค้านคำสั่งปลดฟ้าผ่า! รองอธิการบดี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ออกจากตำแหน่ง

ฮือค้านคำสั่งปลดฟ้าผ่า! รองอธิการบดี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ออกจากตำแหน่ง
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ฮือค้านคำสั่งปลดฟ้าผ่า! รองอธิการบดี มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ออกจากตำแหน่ง

   เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 2 มี.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติขอนแก่น หรือ KICE นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าขอนแก่น ,นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น,นายสิทธิกุล ภูคำวงษ์ รอง นายก อบจ.ขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้บริหารบริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น นางนิภาภรณ์ ธีระกนก นายกสมาคมศิษย์เก่า (mba kku )พร้อมผู้นำ 8 องค์กรเศรษฐกิจของ จ.ขอนแก่น,ผู้แทนส่วนราชการ และนายมนชัย สวัสดิวารี ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าเทคโนฯไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการให้การสนับสนุนในการยกฐานะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ซึ่งไม่มีความคืบหน้าและความชัดเจน ในเรื่องดังกล่าวมานานกว่า 2 ปี อีกทั้งยังมีการปลดรองอธิการบดีฯประจำวิทยาเขตขอนแก่น โดยไม่เป็นธรรม สร้างความสนใจให้กับชาวขอนแก่น ในเรื่องดังกล่าว จำนวนมาก

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์
นายธีระศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในเรื่องการดำเนินการขอยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น นั้นได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 แต่ถึงวันนี้เรื่องก็ยังไปไม่ถึงไหน อีกทั้งยังคงมีการปลดรองอธิการบดีฯ ที่ทำงานร่วมกับคนขอนแก่น ในหลายโครงการต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนการพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องของการกระจายอำนาจ ที่วันนี้มหาวิทยาลัยฯนั้นขึ้นตรงกับ สำนักงานใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งจะทำให้งานในด้านต่างๆนั้นล่าช้า หรือมีอะไรแอบแฝง
นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่าเรื่องทั้งหมดผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนั้นจะต้องตอบคำถามให้กับคนขอนแก่นนั้นได้รับทราบให้ได้ อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้า ทั้งผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชน ของ จ.ขอนแก่น จะทำหนังสือเปิดผนึกเพื่อให้ผู้มีอำนาจสูงสุดของ มทร.อีสาน ได้ตอบคำถามที่คนขอนแก่นอยากรู้คำตอบมากที่สุด คือเรื่องการยกฐานะการเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมันขอนแก่น,การปลดรองอธิการบดีฯ ว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด เพราะการกระทำดังกล่าวกระทบต่อแผนการพัฒนาจังหวัดอย่างมากในขณะนี้

นายทรงศักดิ์ ทองไทย
ด้านนายทรงศักดิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะตัวแทนศิษย์เก่าและภาคธุรกิจเอกชน กล่าวว่าตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2562 มีมติปลดรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้รองคนใหม่มาทำหน้าที่แทน เหตุการณ์นี้จะสร้างผลกระทบ อย่างรุนแรงต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาเขตขอนแก่นและแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นรวมถึงกลุ่มจังหวัด 100 แก่นสานศิลป์ 100 แก่นสารสินขณะที่ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น คนปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในความร่วมมือกับจังหวัดกลุ่มจังหวัด และภาคเอกชนที่จะร่วมพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลไปสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 4.0 และ 5.0 ต่อไป

      นายทรงศักดิ์  กล่าวอีกว่า จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทยเยอรมันขอนแก่น ร่วมกับผู้แทนบุคลากรของวิทยาเขตขอนแก่นและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมปรึกษาหารือ จนได้ข้อสรุปว่าให้มีการแสดงภาพเชิงสัญลักษณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ และได้เจรจากับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:30 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมเอวานี่ จังหวัดขอนแก่นโดยมีเข้าโดยมีผู้เข้าร่วมเจรจาประกอบด้วย ผู้บริหาร มทร.อีสาน ได้แก่ ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีฯ และคณะส่วนผู้แทนศิษย์เก่าบุคลากรและผู้แทนองค์กรต่างๆในจังหวัดขอนแก่น เป็นสักขีพยาน


นายทรงศักดิ์ กล่าวอีกว่าผลการเจรจาได้ข้อสรุป 4 ประเด็นดังนี้
1. ขอให้ มทร.อีสานนำเรื่องการยกฐานะวิทยาเขตขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยเข้าสู่การประชุม Retreat ของ มทร.อีสานที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2562 ที่ Evason
Hus Hin อ.ปราจีนบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. ขอให้ ผศ.วิชยุทธ จันทรี เป็นผู้แทนของคณะกรรมการยกฐานะฯไปนำเสนอข้อมูลในประชุม Retreat ดังกล่าว
3. ขอให้มหาวิทยาลัยฯนำเสนอโครงการยกฐานะฯเข้าสู่การประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และ 4. ขอให้ มทร.อีสาน แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่ายในการดำเนินการยกฐานะวิทยาเขตขอนแก่น ให้เป็นมหาวิทยาลัยฯ
ซึ่งผลการเจรจาอธิการบดี มทร.อีสาน รับปากจะดำเนินงานในข้อ 1 2 ส่วนข้อ 3 และ 4 ให้รอผลจากการRetreatก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ ดังนั้น จึงเรียนมายังผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาเขตอีสานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทุกท่านขอให้ติดตามผลการRetreat ครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยหวังว่าคณะผู้บริหารของมธอีสานจะเห็นชอบและให้การสนับสนุนต่อการยกฐานะวิทยาเขตขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยต่อไป.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads