<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2020

Header ad
Header ad
<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ลุยหาเสียง ช่วยผู้สมัครส.ส.เขต 10 ขอนแก่น”ตุ้ย”หลานชาย “จิตร ภูมิศักดิ์ “

หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ลุยหาเสียง ช่วยผู้สมัครส.ส.เขต 10 ขอนแก่น”ตุ้ย”หลานชาย “จิตร ภูมิศักดิ์ “

หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย ลุยหาเสียง ช่วยผู้สมัครส.ส.เขต 10 ขอนแก่น”ตุ้ย”หลานชาย “จิตร ภูมิศักดิ์ “

         เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 6 มี.ค.ที่ศาลามงคลสารวิสุทธานุสรณ์ วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายพิเชษฐ  สถิรชวาล อดีต ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย อดีตแกนนำพรรคเพื่อไทย เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาล ดร. ทักษิณ ชินวัตร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย พร้อมด้วย           ดร.ชัยวุฑ ตรึกตรอง เลขาธิการพรรค พลตรีจิรทีปต์   เรืองสมบูรณ์ ผู้อำนวยการพรรค พร้อมคณะทีมงานพรรคประชาธรรมไทยลงพื้นที่ลุยหาเสียงช่วยผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่นพรรคประชาธรรมไทย เขต 10 ขอนแก่น(อ.บ้านไผ่, อ.บ้านแฮด และ อ.พระยืน)  คือ นายอิทธิ์สุรพงษ์ (ตุ้ย) ภูมิศักดิ์ หมายเลข 31 อดีตประธานอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น ตลอดจนพบปะประชาชน ซึ่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

นายอิทธิ์สุรพงษ์ (ตุ้ย) ภูมิศักดิ์

       นายอิทธิ์สุรพงษ์  ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธรรมไทย เขต 10 ขอนแก่น หลานชายจิตร ภูมิศักดิ์นักเขียน นักประวัติศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ นักคิด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ชื่อดัง กล่าวว่า ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 10 ขอนแก่น มีผู้สมัคร ส.ส.ถึง 44 คน ดังนั้นขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนแค่ 25,000 เสียงก็สามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้แล้ว เพราะตัวเองมาด้วยพลังศรัทธา ทั้งสิ้น นโยบายหลักๆที่ตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขต 10(อ.บ้านไผ่, อ.บ้านแฮด และ อ.พระยืน)  อันดับแรกเรื่องแหล่งน้ำ เพราะน้ำในพื้นที่ของเขต 10 ประกอบไปด้วยแก่งละว้า อนาคตข้างหน้าถ้า มีโอกาสได้เป็นผู้แทนราษฎร จะเข้าไปเสนองบประมาณ เสนอผ่านท่านอธิบดีกรมชลประทาน ท่านดร.ทองเปลว กองจันทร์ ให้เข้ามาดูแล และเรื่องเร่งด่วน ตอนนี้คือพื้นที่ถนนบนชลประทานได้รับความเสียหายชำรุดเป็นเวลาหลายปี จึงขอฝากกรมชลประทานชลประทาน ให้มาดูแลแก้ไข และอนาคตข้างหน้าจะไปผลักดันงบประมาณหลายๆด้านช่วยเหลือพี่น้องเลยทั้ง 3 อำเภอโดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือน ของชาวบ้าน อาทิหนี้กองทุน หนี้รถยนต์ ดังนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนให้ได้มีความกินดีอยู่ดีในอนาคตข้างหน้า ลดปัญหาการขัดแย้ง

นายพิเชษฐ  สถิรชวาล

    ด้านนายพิเชษฐ  สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย กล่าวว่า ในส่วนของการหาเสียงทางพรรคชูนโยบาย มุ่งเน้นการสานต่อทุกโครงการที่เป็นประโยชน์ ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สนับสนุนการส่งแรงงาน การชักชวนนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ราคายั่งยืน สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีสภาพคล่องและมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงวัย การคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับเพศที่สาม คนไทยต้องได้รับการบริการทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ครบครัน ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ปฏิรูปการศึกษาทุกมิติ กองทุนหลักประกันชีวิตให้เด็กไทย หากพรรคประชาธรรมไทยมีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลจะนำนโยบายเหล่านี้มาสานต่อ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมและครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 หากต้องการให้ทหารออกไป ต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตย เข้ามาให้ได้เกินครึ่งหนึ่ง จากจำนวน 500 เสียง หากต้องการเปลี่ยนแปลงสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เลือกสส.ของพรรคประชาธรรมไทย ให้ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือลงคะแนนเลือก กา หน่วยละ 25 คะแนน เพื่อเป็นแคนดิเตตนายกฯได้

About The Author

Related posts