วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) แจงข้อมูลตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEsให้ ผู้ประกอบการขอนแก่น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) แจงข้อมูลตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEsให้ ผู้ประกอบการขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับ หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) แจงข้อมูลตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEsให้ ผู้ประกอบการขอนแก่น


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ ห้องฉัททันต์ชั้น G โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา”ตลาดลงทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ smes จัดโดยสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา Investment Advisor บริษัทบัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด นายสมนึก แสงอิน• รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัทช ทวี จำกัด (มหาชน)นายนิพนธ์ เจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน )และ นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน )นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ดร.พรนภา สืบสารคาม กรรมการสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล ภรรยา ผวจ.ขอนแก่น นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ ร่วมสัมมนาตลาดทุนสร้างโอกาสให้ธุรกิจ SMEs

นายสมภพ  ศักดิ์พันธ์พนม

นายสมภพ ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่านโยบายของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด( ATM )ในฐานะเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน อยากจะมองว่าในประเทศไทย จังหวัดไหนที่น่าจะเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดสัมมนาเรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการใช้แหล่งทุนนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังมีการพูดถึงเรื่องกองทุน SME จำนวน 2 พันล้านบาทที่ทางบัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น 2,000 ล้านบาทเมื่อปีที่แล้ว


นายสมภพ กล่าวด้วยว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงมีการจัดสัมมนาใน 2 หัวข้อในลักษณะของการเตรียมความพร้อมเข้าตลาดทรัพย์และแหล่งเงินทุนจากกองทุน SME sที่เข้ามาลงทุนในธุรกิจที่เป็น startup หรือธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วและธุรกิจที่มีนวัตกรรมเพราะฉะนั้นในส่วนที่ ATM ในฐานะเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงิน มองว่าถ้าเราเลือกภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่นคือจังหวัดแรกที่เราเลือก พร้อมทั้งเชิญนักธุรกิจมาจาก จ.มหาสารคาม จ.อุบลราชธานี -จ.บุรีรัมย์ จ.โคราช ซึ่งวันนี้ถือว่ามามากกว่า 50% ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จ โดยมีนายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าตลาดฯ พร้อมทั้งนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา Investment Advisor บริษัทบัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด ให้มาพูดถึงเรื่องการร่วมทุน


นายสมภพ กล่าวอีกว่าในขณะเดียวกัน ATM ในฐานะที่ปรึกษาการเงินก็จะให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อม และมุมข้อสังเกตต่างๆว่า โดยจะใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 2-3 ปี ็ฉะนั้นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์จากการใช้แหล่งเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์ทำให้โอกาสเติบโตและมีความเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย เชื่อว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่นำร่องเป็นจังหวัดแรก และจะจัดอย่างนี้อีก 6 จังหวัดในประเทศไทยภายในปี 2562 ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น และภาคอีสาน สำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในจังหวัดขอนแก่นขณะนี้ มีกลุ่มพิมานกรุ๊ป และก็มีกลุ่มของช ทวี บริษัทนาโนเทค ซึ่งจะเตรียมความพร้อม พร้อมทั้ง บ.ดีเฮ้าส์ซิ่ง จ.มหาสารคาม และบริษัท pcs แป้งมัน อยู่ที่ จ.มุกดาหาร และจ.สกลนคร และยังมีอีกหลายๆบริษัทขณะนี้ที่สนใจโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นพิโกไฟแนนซ์อยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งตัว จ.โคราชเอง และก็จ.ขอนแก่นเองก็สนใจในตัวนี้ ในการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ สร้างทุนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีก่อนยื่นทอดตลาดทรัพย์ จะต้องมีกำไรไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิอันนี้เป็นเกณฑ์หลักๆหรือถ้าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ก็ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท กำไรสุทธิต้องไม่น้อยกว่า 1 30 ล้านบาท


นายสมภพ กล่าวเพิ่มอีกว่าเพราะฉะนั้นทั้งหมดรายละเอียดต่างๆบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน จะให้คำแนะนำซึ่งไม่ต้องกังวล พร้อมทั้งจะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ตั้งแต่การจัดโครงสร้างธุรกิจการจัดโครงสร้างทุนการเตรียมความพร้อมการเลือกกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ ที่ผ่านมาในจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าไปแล้วก็คือบริษัท ชทวีดอลลาเซียน หรือ ช ทวีจำกัด(มหาชน)บริษัทเคซีเมททอลชีท สยามโกลบอลเฮาส์ อยู่ที่จ.ร้อยเอ็ดเป็นต้น อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง ATM ในฐานะที่ปรึกษาการเงินมา 22 ปีได้มีโอกาสช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ใช้ตลาดทุนในการขยายเติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นการเติบโตแบบเสถียรภาพในระยะยาว

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล
นายกมลพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าวันนี้ต้องขอบคุณที่ทางการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่จับมือกันมาจัดงาน ในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคิดว่ามันมีประโยชน์ กับคนในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คนในภาคอีสานนี้มากเลย เพราะว่าแต่ก่อนรู้สึกว่ามันไกลตัว จะมีอยู่แต่เฉพาะบริษัทในกรุงเทพ แต่วันนี้ก็ได้มีโอกาสที่แบบมาใกล้ชิดให้คำแนะนำกับบริษัทที่อยู่ในท้องถิ่น


นายกมลพงศ์ กล่าวด้วยว่าในส่วนตัวคิดว่าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อาจจะต้องชั่งน้ำหนัก อย่างข้อดีก็คือเราจะสามารถระดมทุนได้ หากมีต้นทุนการเงินที่ต่ำ ได้มีโอกาสหา Partner ที่เราจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อเสียมันก็ตามมา เช่นเราก็จะไม่ได้เป็นเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียว จะมีเจ้าของร่วมท่านอื่นมาด้วยในส่วนการแสดงความคิดเห็น ก็ต้องโชว์ผลงานให้ผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นออกไป ให้เขาเห็นว่าโชว์เรามีศักยภาพเหมือน ก็ต้องมีเจ้านายเพิ่มขึ้น ดังนั้น ถ้าต้องดูว่าข้อดี และข้อเสียนั้นเป็นอย่างไร

นายชาญณรงค์  บุริสตระกูล
ด้านนายชาญณรงค์  กรรมการผู้จัดการบริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป กล่าวว่าในส่วนของบริษัทผู้ประกอบการต่างๆต้องรับรู้ รับทราบเรื่องโอกาส และข้อกำหนดอะไรต่างๆในการประกอบธุรกิจอนาคต ต้องปรับตัวให้มีความพร้อมทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งตลาดทุนก็เป็นระบบที่มั่นคง แล้วก็ช่วยส่งเสริมธุรกิจต่างๆได้ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวพอสมควร ส่วนของพิมานกรุ๊ปเองก็ต้องศึกษาแล้วก็ติดตาม แล้วก็เตรียมความพร้อมเสมอ เพราะมันไม่ง่าย แต่ก็อยู่ในวิสัยทัศน์ ที่เป็นไปได้ เพราะขั้นตอนเยอะมาก และก็เรื่องของการจัดการภายใน เรื่องของการเตรียมตัวตามข้อกำหนดต่างๆแล้วก็เรื่องของ Cycle เศรษฐกิจด้วย ทุกอย่างต้องประกอบสมบูรณ์กัน มันถึงเป็นไปได้ ไม่ง่ายสำหรับธุรกิจในส่วนของภูมิภาค หรือว่าธุรกิจของเก่า ต้องใช้เวลาเยอะ ตามโอกาสที่เหมาะสมควร คงไม่ได้เป็นเพียงแต่ตัว


นายชาญณรงค์ กล่าวอีกว่าจังหวัดขอนแก่นโดยรวมเศรษฐกิจมีการเติบโตที่ดี ศักยภาพสูง และก็มีการลงทุนทั้งภาครัฐ -ภาคเอกชนเข้ามาเรื่อยๆความต้องการของตลาดก็คงจะตามไปกับขนาดเศรษฐกิจ คงจะเป็นช่วงสั้นๆ ตามมาตรการต่างๆว่ากระทบพวกเราไหมเรื่องของการควบคุมสินเชื่อก็ดี เรื่องของกำลังซื้อเรื่องของขนาดเศรษฐกิจ GDP เหล่านี้เป็นตัวกำหนดครับว่าความต้องการของธุรกิจเรามีอยู่เท่าไหร่ และเราก็ขยายเอาไปได้หรือเปล่าคงจะเป็นไปตามวัฏจักรที่มีการแข่งขันสูง แต่ก็มีความต้องการสูงและศักยภาพของจังหวัดเศรษฐกิจในท้องที่มีการเติบโต

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads