วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

มข.จัดใหญ่! งานวันการตลาดสัญจร ครั้งที่ 11

มข.จัดใหญ่! งานวันการตลาดสัญจร ครั้งที่ 11
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มข.จัดใหญ่! งานวันการตลาดสัญจร ครั้งที่ 11

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มี.ค.ที่ห้องมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.เป็นประธานเปิดงานวันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 11 ” Marketing Next Step” การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมี ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล ผอ.บริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ผศ.ดร.ณัฐ พัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายชาญณรงค์ บุริศตระกูล ตัวแทน 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น  และนักการตลาดทุกระดับร่วมงานกว่า 500 คนร่วมงาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รศ.นพ.ชาญชัย อธิการบดี มข.กล่าวว่า การจัดสัมมนาวันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 11 ในหัวข้อ ” Marketing Next Step” การตลาดในโลกการเปลี่ยนแปลง ในวันนี้ เป็นโอกาสอันดียิ่งในการต่อยอดองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอด และร่วมมือกับผู้ที่มีประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาในองค์กรส่งผลให้ประเทศชาติมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลได้ ในการจัดงานในวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาความรู้ด้านการตลาดสังคมไทย ที่เกิดจากความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่างาน ได้นวันนี้เป็นงานสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านอย่างแน่นอน

ม.ร.ว.สุทธิภาณี ยุคล
ม.ร.ว.สุทธิภาณี ผอ.บริหารสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ก่อตั้งมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษ มีนโยบายหลักในการมุ่งมั่นสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจ และการตลาดตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพการตลาดทางภาคทฤษฏี และปฏิบัติ แก่นักธุรกิจ นักการตลาด ผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนการคณาจารย์ผู้สอนวิชาการตลาด และนิสิตนักศึกษาการตลาดทั่วประเทศ


ม.ร.ว.สุทธิภาณี กล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมวันนักการตลาดสัญจรซึ่งมีการจัดครอบคลุมทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศทั้งภาคอีสาน,ภาคเหนือ,ภาคใต้และกรุงเทพฯนี้จึงนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับสมาคมฯเพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้พบปะกับผู้ประกอบการในภูมิภาค เพื่อแบ่งปันความรู้และอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆให้กับทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนากลยุทธ์ในองค์กรเพื่อยกระดับธุรกิจให้เทียบเท่าสากลต่อไป และในปีนี้ข้อที่เราเตรียมนำเสนอคือ” Marketing next step” การตลาดในโลกในการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งเพราะธุรกิจยุคใหม่นั้นเราหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ได้เราสามารถที่จะเปิดใจและเปิดรับโอกาศใหม่ๆได้

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
รศ.ดร.เพ็ญศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการการเรียนในสาขาการตลาด โดยนักศึกษาสาขาการตลาดได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมวันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่ออัพเดตองค์ความรู้ด้านการตลาดที่น่าสนใจผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับนักการตลาด นักธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจและวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างแม่นยำ ฉับไวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มขีดความสามารถของนักการตลาดรุ่นใหม่ ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital

Marketing ที่ทุกอย่างถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเปิดโอกาสให้นักการตลาดทุกระดับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่สนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการตลาดอีกด้วย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “Disruptive Marketing คิดใหญ่ มองไกล หัวใจสู่ทางรอด ในยุค Disruption” และหัวข้อ “MICRO INFLUENCER แรงจูงใจที่ต้องจับตามอง” และในวันที่ 23 มีนาคม 2562 จะเป็นการสัมมนา หัวข้อ “Marketing Next Step…การตลาดในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง ได้แก่ นางดั่งใจถวิล อนันตชัย ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทจ (ประเทศไทย) บริษัทวิจัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น นายไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัดสตาร์ทอัพผู้พลิกโฉมธุรกิจก่อสร้างในเอเชีย และสตาร์ทอัพเจ้าของเพจ “เจ๊จูวัสดุก่อสร้าง” นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซิลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด นักคิด นักธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทย เจ้าของแนวความคิด White Ocean Strategy รศ.กิตติ สิริพัลลภ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมชาติ และนายปิลันธน์ ศรีวีระกุล Presenter / Producer รายการเชื่อชัย ทาง SpokedarkTV ในการบรรยายในหัวข้อต่างๆ


“สำหรับงานสัมมนา วันนักการตลาดสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในครั้งต่อไปนั้น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง facebook.com/NewsGenMarketing หรือเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น https://kkbs.kku.ac.th” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวในท้ายที่สุด

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads