วันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2020

งานเข้า“อน.มข.” จี้ !กกต.รับผิดชอบ จัดการเลือกตั้งผิดพลาด ไม่ตอบโจทย์ของสังคม

งานเข้า“อน.มข.” จี้ !กกต.รับผิดชอบ จัดการเลือกตั้งผิดพลาด ไม่ตอบโจทย์ของสังคม
Header Ads
Header Ads

งานเข้า“อน.มข.” จี้ !กกต.รับผิดชอบ จัดการเลือกตั้งผิดพลาด ไม่ตอบโจทย์ของสังคม

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่28 มี.ค. ที่ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายณัฐดนัย เทพวงษา นายกองค์การนักศึกษา มข.พร้อมด้วยนายชัยมงคล แท่นหิน อุปนายกองค์การนักศึกษา มข.ได้ออกแถลงการณ์ ยื่นหนังสือผ่าน รศ.ดร.สถาพร เริงธรรม และนางสาวอรสา จุลมา ปรึกษาองค์การนักศึกษา มข. เพื่อเรียกร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


โดยเนื้อหาใจความของแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ปรากฏโดยทั่วไปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่ามีความผิดปกติในหลายกรณีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของผลคะแนนที่เกิดขึ้นในหลายเขตเลือกตั้ง ความผิดปกติในกระบวนการดำเนินการเลือกตั้ง การนับคะแนนเสียง และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการอธิบายต่อสังคมอย่างโปร่งใส ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนทั่วไป


องค์การนักศึกษามหาวิทยาขอนแก่นในฐานะตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์โปร่งใส และเป็นธรรม นำไปสู่การประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด ตามภาระหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และขอแสดงความห่วงใยต่อบัตรเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 1,542 ใบ ที่ก่อให้เกิดความสงสัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเห็นว่า ทุกคะแนนเสียงของประชาชนชาวไทยทุกคนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการทางประชาธิปไตย ทุกสิทธิทุกเสียงมีคุณค่า ความไม่ชัดเจนและความไม่เป็นธรรมของข้อสรุปดังกล่าวจึงเป็นการลิดรอนสิทธิความเป็นธรรมในการเลือกตั้งของคนไทย ที่ควรได้รับการอธิบายอย่างสมเหตุสมผลมากกว่านี้ 

นายณัฐดนัย เทพวงษา
นายณัฐดนัย เทพวงษา นายกองค์การนักศึกษา มข.ในนามขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ อันส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเรียกร้องให้ กกต. ทบทวนบทบาทและหน้าที่และแสดงความรับผิดชอบ ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หากไม่สามารถดำเนินการใดๆเพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้ชัดแจ้งต่อประชาชน กกต.ทั้งคณะ ควรยุติบทบาทของตนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้น ด้วยความเคารพต่อสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย


นายณัฐดนัย กล่าวอีกว่าทั้งนี้ กระแสความกดดัน กกต.ของบรรดานักศึกษาได้เริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ก็ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งที่พบว่ามีปัญหาในความโปร่งใสและความเชื่อมั่นหลายอย่าง รวมถึงการล่ารายชื่อที่ได้จัดทำโดยนักศึกษา ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วทั้งในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อถอดถอน กกต.จากการที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ที่คาดว่าดำเนินการอย่างไม่โปร่งใสและไม่เป็นธรรม.

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads