วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

แก่นนครวิทยาลัย จัด เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์

แก่นนครวิทยาลัย จัด เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์
Header Ads
Header Ads

แก่นนครวิทยาลัย จัด เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล แก่นนครวิทยาลัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างสุขภาพ ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและจัดหารายได้ โดยรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย )มอบถวายแด่วัดพระบาทน้ำพุเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ติดเชื้อ (HIV) ดูแลรับผิดชอบเด็กกำพร้า ดูแลรับผิดชอบคนชรา คนสูงอายุ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้านที่ทางวัดรับผิดชอบ

พระราชวิสุทธิประชานาถ(ท่านเจ้าคุณอลงกต)

        เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิ.ย.ที่ ห้องเกียรติยศ รร.แก่นนคร ดร.วีระเดช ซาตา ผอ. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในการเตรียมการจัดการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล แก่นนครวิทยาลัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 โดยมีนางสาวิตรี ซาตา รอง ผอ.(เชี่ยวชาญ) กลุ่มวิชาการ นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รอง ผอ. กลุ่มอำนวยการ นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รอง ผอ. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ รร.แก่นนครวิทยาลัย ร่วมชี้แจง

ดร.วีระเดช ซาตา

         ดร.วีระเดช ผอ. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กล่าวว่าด้วยวัดพระบาทน้ำพุ ต.สามร้อยยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ(ท่านเจ้าคุณอลงกต)ท่านเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รุ่นที่ 8 ซึ่งทางวัดพระบาทน้ำพุ เป็นวัดที่มีภาระความรับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV (โรคเอดส์)ดูแลรับผิดชอบเด็กกำพร้า ดูแลรับผิดชอบคนชรา คนสูงอายุ คนพิการ รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมของพระบาทน้ำพุ ทุกๆด้าน ทางวัดจำเป็นต้องมีภาระค่าใช้จ่ายมากมาย พระราชวิสุทธิประชานาท เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ และมีพระคุณต่อสถานศึกษา นักเรียน อีกหลายๆแห่งทั่วประเทศ ซึ่งท่านได้แสดงออกให้เห็นถึงความเสียสละ ความมีเมตตาต่อทุกคน

       ดร.วีระเดช กล่าวด้วยว่า รร.แก่นนครวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.25 (สพม. 25) จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียน 4,255 คน ครูบุคลากร 300 คน ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ศิษย์เก่าองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น จึงจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล แก่นนครวิทยาลัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 “KNW.CHARITY RUN FOR WAT PHRA BAHT NAM PHUchaonsult เพื่อสร้างสุขภาพส่งเสริมความเป็นเอกภาพและจัดหารายได้มอบถวายแบบวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ติดเชื้อ HIV ดูแลรับผิดชอบเด็กกำพร้า ดูแลรับผิดชอบคนชรา คนสูงอายุ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเกือบทุกๆด้านที่ทางวัดรับผิดชอบ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยจุด start finish ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

        ดร.วีระเดช กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงพลังความพร้อมเพียงสามัคคี เป็นเอกภาพ เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะ ที่รับผิดชอบต่อสังคมด้านความเสียสละ การให้ อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู บุคลากร นักเรียน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนจังหวัดขอนแก่น

       ดร.วีระเดช กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างเสริมสุขภาพ ครูบุคลากร นักเรียนศิษย์เก่า ประชาชนทั่วไป ด้วยการออกกำลังกายให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและเพื่อจัดหารายได้ทั้งหมด(โดยไม่หักค่าใช้จ่าย)มอบถวายแด่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อเป็นทางปัจจัยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ( HIV.)โรคเอดส์ ดูแลเด็กกำพร้า ดูแลคนชราผู้สูงอายุคนพิการ รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของวัดพระบาทน้ำพุทุกๆด้าน

       ดร.วีระเดช กล่าวพร้อมว่าโดยให้ รร.แก่นนครวิทยาลัย เป็นจุดเริ่มและ เส้นทางวิ่งไปตามแผนผังที่กำหนดไว้ทั้ง 2 ประเภท แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. ประเภทมินิมาราธอน 10 Km. ปล่อยตัวเวลา 6:00 น.แบ่งเป็นกลุ่มอายุชาย -หญิง 12 กลุ่มอายุ แต่กลุ่มชายมี 13 กลุ่มอายุ และ 2 .ประเภทFUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัครทั้งประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และประเภทFUN RUNระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทขึ้นไป ผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดคอปกเป็นที่ระลึก 1 ตัว พร้อมเหรียญที่ระลึกของพระราชวิสุทธิประชานาถ และเบอร์วิ่ง ส่วนประเภทบุคคลทั่วไปค่าสมัคร 400 บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อยืดคอกลม เป็นที่ระลึก 1 ตัว พร้อมเบอร์วิ่ง และประเภทนักเรียนค่าสมัคร 50 บาท

        “ด้านรางวัลจะเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 1-3 ทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ 2 ประเภทคือเหรียญที่ระลึกและผู้แต่งตัวแฟนซีจะได้รับมอบของที่ระลึกอันดับ 1-5 รวมถึงผู้เข้าร่วมแข่งขันอายุมากที่สุดทั้งชาย -หญิง ก็จะได้รับของที่ระลึกเช่นกันแต่ที่น่าสนใจก็คือผู้เข้าร่วมแข่งขันที่เดินทางมาไกลที่สุดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็จะได้รับ ของที่ระลึกเช่นเดียวกัน สนใจโทรประสานงานที่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโทร 087- 218 9444 และ 080 -450 1744” ดร.วีระเดช กล่าว.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads