วันศุกร์ 18 ตุลาคม 2019

หนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์
Header ad
Header ad

ศธจ.ขอนแก่น! จัดลงนามความร่วมมือยกระดับการศึกษา

ศธจ.ขอนแก่น! จัดลงนามความร่วมมือยกระดับการศึกษา

ศธจ.ขอนแก่น! จัดลงนามความร่วมมือยกระดับการศึกษา


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 21 มิ.ย.ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ของจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน เจ้าของโครงการฯ ศน.ภาณุพงศ์  แสงดี และศน.อาทิฐยา วรนิตย์ ศน พัชนี แดนเสนา โดยมีผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัขอนแก่น ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธี


ดร.สุภชัย กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ของจังหวัดขอนแก่น โครงการ Teams For Education: TFE วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนพร้อมเข้าสู่สังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ


ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่ารูปแบบการจัดเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ของจังหวัดขอนแก่นเป็นโครงสร้างองค์ประกอบการดำเนินการสอนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักการวิจัยจัดเป็นระบบและสัมพันธ์สอดคล้องกับทฤษฎีหลักการเรียนรู้รวมทั้งผ่านการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายการดำเนินการสอนผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นรูปแบบแผนและรูปแบบการจัดเรียนรู้ อีกต่อไป


ด้านนายสุวัฒน์ชัย รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าในนามคณะกรรมการจัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้การดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่นประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อชี้แจงแนวดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้สูงขึ้นซึ่งโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้มีจำนวน 6 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

3. โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โรงเรียนบ้านสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ 6. โรงเรียนสวนสนขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้มีคุณภาพต่อไป.

About The Author

Related posts