วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

วท.กาฬสินธุ์ จับมือ บ.โตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)ฝึกอบรมเทคโนโลยีรถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้าและพลังงานโซลาเซลล์ 

วท.กาฬสินธุ์ จับมือ บ.โตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)ฝึกอบรมเทคโนโลยีรถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้าและพลังงานโซลาเซลล์ 
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

วท.กาฬสินธุ์ จับมือ บ.โตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)ฝึกอบรมเทคโนโลยีรถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้าและพลังงานโซลาเซลล์ 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ร่วมกับบริษัทโตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานโซลาเซลล์ โครงการทวิภาคีการเรียนรู้ โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออาชีพ มั่นใจได้ว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ตกงานแน่นอน

 

        เมื่อ วันที่ 3 กรกฎาคม  ที่ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยนายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และน.ส.พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการบริษัทโตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ตามโครงการทวิภาคีการเรียนรู้ โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออาชีพ โดยกิจกรรมที่จัดในวันนี้เพื่อเป็นการประกวดแข่งขันการประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออาชีพ และพรีเซ็นเตอร์ รถมอร์เตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้เรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นบริษัทยังสนับสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องเรียนสำหรับฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นแก่ทางวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 

นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ 

      นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายทวิภาคีการศึกษา โรงเรียนในโรงงาน แต่ครั้งนี้เป็นการยกเทคนิคการเรียนรู้การทำงานในโรงงานมาไว้ในโรงเรียน และเป็นวิชาเกี่ยวการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานโซลาเซลล์ซึ่งมีความสำคัญต่อโลกในอนาคตผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะเป็นบุคคลที่ตลาดแรงงานต้องการมาก สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอบอุปกรณ์การสอนและสื่อการเรียนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในโครงการศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์ และพลังงานโซลาร์เซลล์ ให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยบริษัทโตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด และได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กับบริษัทโตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย )จำกัด ในโครงการ ทวิภาคี การเรียนรู้ โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออาชีพ

     นายประดิษฐ์ กล่าวอีกว่าโดยทางบริษัทโตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด ได้นำโอกาสดีๆทางการศึกษามามอบให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ศึกษาเรียนรู้นอกจากนักเรียน นักศึกษาที่นี่แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจอยากเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ก็สามารถมาเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการเรียนหลักสูตรอาชีพระยะสั้นนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างใด ที่สำคัญเมื่อเรียนจนสำเร็จหลักสูตรแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และครอบครัว และผู้ที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนระยะสั้นนี้ ยังจะได้รับใบรับรองคุณวุฒิการสำเร็จหลักสูตรที่ทางบริษัทโตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ออกใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่มาเรียนในหลักสูตรนี้ด้วย

      นายประดิษฐ์ กล่าวด้วยว่า งานในวันนี้เป็นงานที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการประกวดแข่งขันการประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่ออาชีพ และพรีเซ็นเตอร์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยบริษัทโตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพสามารถนำความรู้จากการอบรมไปสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านแรงงานของช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและเพื่อให้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพซึ่งยังขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

น.ส.พรณี สึมิ

      น.ส.พรณี สึมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตเกียว มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่านักศึกษาที่จบมาแล้วมีความรู้เฉพาะด้านสนใจที่จะมาประกอบอาชีพของกรมอาชีวะ ซึ่งก็เหมาะกับน้องๆนักศึกษาทุกคน แต่ถ้านักศึกษาทุกคนที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อตนเองซึ่งแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการที่จะดึงนักเรียน นักศึกษามาสมัครเรียนนั้นต้องแล้วแต่พรสวรรค์ของแต่ละคนด้วย แค่ที่แน่ๆจะไม่ตกงานในอนาคต สำหรับการเปิดประชาคมอาเซียน ในเร็วนี้ จะมีการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความมั่นใจ ถ้าหากว่าหลักสูตรที่เรานำมาใช้ นำมาเป็นหลักสูตรสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงให้ นักศึกษามีโอกาสได้มาเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะด้าน ก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เพราะในอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเราต้องมีบทบาทสำคัญเทียบเท่ากับประเทศต่างๆในอาเซียน ดังนั้นเด็กที่เรียนในสายอาชีพหลักสูตรซ่อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า หรือยานยนต์ในอนาคต สามารถมั่นใจได้ว่าในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ตกงานแน่นอน

      น.ส.พรณี กล่าวด้วยว่าการขับเคลื่อนและการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ทางบริษัทร่วมกับสถานศึกษาเป็นการเตรียมฝีมือแรงงานที่มีทักษะเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนที่ต้องมีการแข่งขันกับประเทศเพื่อบ้านในอนาคตและเด็กที่จบจากสายอาชีพนอกจากเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมแล้วยังสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้จึงฝากพ่อแม่ผู้ปกครองให้คำนึงว่าลูกหลานที่จบสายอาชีพเมื่อจบไปแล้วไม่ตกงานและมีงานทำแน่นอนเราอย่ามุ่งเน้นสายสามัญเพียงอย่างเดียว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads