วันพุธ 15 กรกฎาคม 2020

สุดเก๋!อ.ชนบท ขอนแก่น เตรียมจัดงานเดินแฟชั่นผ้าไหม บนพรมแดงยาว 300 เมตร

สุดเก๋!อ.ชนบท ขอนแก่น เตรียมจัดงานเดินแฟชั่นผ้าไหม บนพรมแดงยาว 300 เมตร

สุดเก๋!อ.ชนบท ขอนแก่น เตรียมจัดงานเดินแฟชั่นผ้าไหม บนพรมแดงยาว 300 เมตร

จังหวัดขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ จัดงานเดินแฟชั่นพาเหรด บนพรมแดง 300 เมตร สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บนถนนสายไหม อำเภอชนบท

        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าจังหวัดขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ เตรียมจัดงานเดินแฟชั่นพาเหรด บนพรมแดง 300 เมตร สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บนถนนสายไหม อำเภอชนบท อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

นายพยุง  เหล็กดี

        นายพยุง  เหล็กดี นายอำเภอชนบท เปิดเผยว่า อำเภอชนบทโดยความเห็นร่วมของทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2562 และในปีมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนด้วยได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี การสืบสานภูมิปัญญา ผ้าไหมมัดหมี่ ที่สภาหัตถกรรมโลกรับรองให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ และหารายได้ เพื่อการกุศล ในการครั้งนี้ อำเภอได้มีการเดินแฟชั่นงานพรมแดง 300 เมตร พาเหรดแฟชั่น ถนนสายไหมอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ถนนสายไหม จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียง ร่วมชมการเดินแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่อลังการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ

      ด้านนายชัชวาล  ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท กล่าวถึงรายละเอียดกำหนดการ การจัดงาน ชนบท วิถีไทย มัดหมี่ไทยเทิดไท้องค์ราชา วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ณ ถนนสายไหม อำเภอชนบท เริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 09.00 น.การจัดประกวดผ้าไหมมัดหมี่ ลายแคนแก่นคูณ และลายผ้าไหมดั้งเดิมชนบท ณ ห้องประชุมอำเภอชนบทชั้น 2 ในเวลา 13.00 น การจัดนิทรรศการผ้าไหมแบบมีชีวิต และการจำหน่ายสินค้าผ้าไหมและสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP

ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม เวลา 10.00 น.การจัดนิทรรศการวงจรผ้าไหมแบบมีชีวิตการจำหน่ายสินค้าผ้าไหม และสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมทั้งใน เวลา 13.00 น. การประกาศผลรางวัลผ้าไหมมัดหมี่ ณ ถนนสายไหมและการประมูลผ้าไหมที่ได้รับรางวัลสมทบทุนเพื่อการกุศล และในวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม การจัดนิทรรศการวงจรผ้าไหมแบบมีชีวิต การจำหน่ายสินค้าผ้าไหม และสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และ ในเวลา 18.00 น .การเดินแฟชั่นงานพรมแดน 300 เมตรพาเหรดแฟชั่นถนนสายไหมอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น.

About The Author

Related posts