วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

พรึ่บ!ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น จัดปฏิญาณตนเดินสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

พรึ่บ!ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น จัดปฏิญาณตนเดินสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

พรึ่บ!ลูกเสือ – เนตรนารี ขอนแก่น จัดปฏิญาณตนเดินสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

ศธจ.ขอนแก่น จัดโครงการคำปฏิญาณตนเดินสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี ใน จ.ขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อเวลา 10.10 น.วันที่ 28 ก.ค.ที่ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีงานจัดเดินสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี ใน จ.ขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โดยมี ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ พี่น้องลูกเสือชาวบ้านและแขกผู้มีเกียรติ กว่า 2,000 คน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

นายปานทอง  รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่าขอชื่นชมยินดี ในความพร้อมเพรียง ของคณะพี่น้องลูกเสือจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของกองลูกเสือ เนตรนารี จากทุกสถานศึกษา และทุกสังกัด เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

อีกทั้ง เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความยึดมั่น ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝัง ความมีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นพลเมืองดี ของประเทศชาติ ตามพระราชปณิธาน ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย


นายปานทอง กล่าวอีกว่าดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้กองลูกเสือ เนตรนารี ทุกกอง ที่ได้มาร่วมในพิธีอันทรงเกียรตินี้ เมื่อเสร็จภารกิจการเดินสวนสนามแล้ว ขอได้โปรดช่วยกัน เก็บขยะ ภายในบริเวณสนามกีฬากลางแห่งนี้ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบ สวยงาม และกลับไปบำเพ็ญประโยชน์ ยังสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ขอให้พี่น้องลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สุภชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าเนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญู กตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่น ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


ดร.สุภชัย กล่าวด้วยว่าทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2.เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความยึดมั่น ในความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ


3.เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ได้ปฏิบัติตาม.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads