วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

เกี่ยวกับเหตุการณ์จีนส่งเรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8 ข้ามมาเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม

เกี่ยวกับเหตุการณ์จีนส่งเรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8 ข้ามมาเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เกี่ยวกับเหตุการณ์จีนส่งเรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8 ข้ามมาเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม

       ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มเรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8 ของจีนทำกิจกรรมโดยละเมิดเขตเศรษฐกิจพิเศษและไหล่ทวีปในพื้นที่ตืนจิ้น (Tu Chinh-Vangunrd Bank)ของเวียดนามอยู่ตอนใต้ในทะเลจีนใต้โฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนามระบุว่า  พื้นที่นี้คือพื้นที่น่านน้ำภายใต้อำนาจอธิปไตยของเวียดนามอย่างสมบูรณ์เนื่องนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี 2552 ของสหประชาชาติที่เวียดนามและจีนเข้าร่วมเป็นผู้ผูกพันเหตุการณ์เรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8 ของจีนเข้าไปในเขตตือจิ้น ที่เวียดนามประกาศอำนาจอธิปไตยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสร้างความสนใจ  ของนานาชาติอย่างมากมายฝ่ายเวียดนามอ้างว่าเขตตือจิ้นส่วนใหญ่เป็นแนวปะการังมีความยาว 63 ก.ม.กว้าง 11 ก.ม.

       อยู่ห่างกับชายฝั่งเวียดนามประมาณ 220  นอต. เป็นส่วนลาดยาวสู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไหล่ทวีปเวียดนามอยู่ห่างกับแผ่นดินจีนประมาณ 600 นอต. ดังนั้นตามข้อกำหนดในบทบัญญัติว่าด้วยกฎหมายทะเลของอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCLOS) เขตพื้นที่นี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและไหล่ทวีปของเวียดนามไม่ใช่เป็นเขตที่พิพาทและทุกวันนี้เวียดนามยังดำเนินการควบคุมและขุดเจาะน้ำมันอยู่ในเขตพื้นที่นี้ ฝ่ายจีนเรียกเขตนี้ เรียกเขตดังกล่าวเป็นหว่านอานบัก (Van An Bac) เงื่อนไขที่จีนอ้างเพื่อชื่อเรียกร้องเขตพื้นที่นี้เป็นอธิปไตยของจีนก็คือเขตนี้อยู่ในขอบเขตของ “Nine – dash line” หรือเป็นส่วนหนึ่งของ “น่านน้ำรอบหมู่เกาะสแปรตลีย์” ตามรายงานข่าวของสื่อนานาชาติหลายฉบับ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคมจีนได้ส่งเรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8  เข้าไปในเขตทะเลอยู่ใกล้กับเขตตือจิ้น โดยเฉพาะเรือเฝ้าระวังทางทะเลเลขที่ 3901 มีความกว้างกว่า 10,000 ตันและเรือ Qiong Sansah Yu 0014 เหตุการณ์เหล่านี้ถูกฝ่ายเวียดนามต่อต้านอย่างรุนแรงและสร้างความไม่พอใจจากนานาชาติ

      เวลาที่ผ่านมา นานาชาติมีความเห็นว่ากลุ่มเรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8 ของจีนได้ทำกิจกรรมละเมิดเขตเศรษฐกิจพิเศษและไหล่ทวีปของเวียดนาม อยู่ตอนใต้ในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้กระทรวง ต่างประเทศสหรัฐฯระบุว่า สหรัฐฯ มีความกังวลอย่างลึกเกี่ยวกับที่มีข่าวว่าจีนได้ทำการแทรกแซงกิจกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของเวียดนามในทะเลจีนใต้ พร้อมกับกล่าวหาปักกิ่งได้มีกิจกรรมคุกคามความมั่นคงด้านพลังงานในเขตภูมิภาค นาย John Bolton ผู้ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐฯได้ประกาศใน Twitter ว่า “การเคารพอำนาจอธิปไตยและเสรีภาพในการเดินเรือ เป็นเรื่องพื้นฐานในวิสัยทัศน์อินเดีย – แปซิฟิก พี่สหรัฐฯ และประเทศในกลุ่มอาเซียนพิจารณา พฤติกรรมข่มขู่ของจีนมุ่งเป้าไปที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังที่จะได้รับผลลัพธ์ หวนกลับและคุกคามสันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค” ศาสตราจารย์ Carl Thaver ในมหาวิทยาลัย New South Wales สถาบันป้องกันและประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า เขตพื้นที่ตือจิ้น อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) และอยู่ในไหล่ทวีปของเวียดนามอย่างสมบูรณ์จะไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเขตอำนาจของเวียดนามอยู่ในพื้นที่นี้ สำหรับจีนเขามี 3 ข้อผิดพลาดนี้คือข้อแรก ชายฝั่งจีนอยู่ไกลมากและไม่ทับซ้อนกับ EEZ ของเวียดนาม คำพิพากษาของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและศาลในคดีฟิลิปปินส์ จีนฟ้องร้องจีนได้ระบุไว้ว่าไม่มีหน่วยงานใดเป็นเกาะอยู่ที่หมู่เกาะสแปรตลีย์ ดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานเพื่อประกาศ EEZ ของเขานับจากเขตพื้นที่นี้ ข้อที่ 2 คำพิพากษาปฏิเสธการอ้าง & quot; อำนาจอธิปไตยทางประวัติศาสตร์& quot; ของจีนเพราะจีนเป็นสมาชิกเข้าร่วม UNCLOS (ซึ่งไม่ยอมรับการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ในข้อพิพาทอธิปไตย) และยืนยัน Nine – dash line ของจีนเป็นโมฆะข้อที่ 3 เรือสำรวจของจีนได้ทำกิจกรรมเป็นฝ่ายเดียวและไม่จำเป็นต้องใช้ ได้หรือได้รับอนุญาตจากเวียดนาม  เวียดนามสามารถดำเนินการต่อสู้ทางการทูตและพึ่งพา ความคิดเห็นของนานาชาติและกฎหมายเวียดนามควรเรียกร้องให้นานาประเทศออกความคิดเห็นต่อการกระทำของจีนโดยรายละเอียดดังนี้เวียดนามสามารถแสดงให้เห็นว่าการกระทำของจีนจะสร้างผลที่ตามมาด้วยการนำปัญหา เหตุใดจึงมาหารือในทุกเวทีการประชุมที่เกี่ยวข้องขององค์กรข้ามชาติต่างๆโดยเฉพาะสมาคมประชาชาติแห่งแห่งอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)

        ความคิดเห็นโดยทั่วไปมีความเห็นว่าเหตุการณ์จีนส่งเรือ Haiyang Dizhi 8  เข้ามาเขตพื้นที่ของเวียดนามเป็นการกระทำที่อันตรายอย่างยิ่งสามารถทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นและก่อให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทปัจจุบันซึ่งประเทศอาเซียนและจีนกำลังเจรจาเพื่อลงนาม COC ทุกฝ่ายควรระงับกิจกรรมต่างๆเพื่อรองรับให้สถานการณ์ในเขตทะเลจีนใต้ได้รับความมั่งคงไม่ให้เพิ่มความขัดแย้งเพื่อสู่ความสำเร็จการเจรจาคำแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 52 (AMM – 52) ที่กลุ่มประเทศในวันที่ 31 เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัญหาในทะเลจีนใต้ได้สะท้อนให้เห็นว่า รัฐมนตรีหลายคนแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการกระทำของการจัดแต่งความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ที่ร้ายแรงในภูมิภาค สิ่งเหล่านี้จะกำจัดความไว้วางใจเพิ่มความตรึงเครียดและอาจจะส่งผลกระทบต่อสันติภาพความมั่นคงและมั่นคงในภูมิภาค ในคำแถลงรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนยืนยันความจำเป็นของการต้องเสริมสร้างความมั่นเชื่อมั่นระงับกิจกรรมต่างๆและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น ในระหว่างการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างสันติตามกฎหมายสากลรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 (UNCLOS).

สมบูรณ์   สุขชัยบวร….ข้อมูล…รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads