วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

สถานการณ์ตรึงเครียดอยู่ในทะเลจีนใต้ต้องแก้ไขด้วยมาตรการสันติภาพตามกฎหมายสากล

สถานการณ์ตรึงเครียดอยู่ในทะเลจีนใต้ต้องแก้ไขด้วยมาตรการสันติภาพตามกฎหมายสากล
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สถานการณ์ตรึงเครียดอยู่ในทะเลจีนใต้ต้องแก้ไขด้วยมาตรการสันติภาพตามกฎหมายสากล

        การจีนส่งกลุ่มเรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8 ทำกิจกรรมโดยละเมิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) และไหล่ทวีปของเวียดนามในตอนใต้ทะเลจีนใต้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ( 7/2019) ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนานาชาติเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ซับซ้อนในทะเลจีน ทราย  ยากที่จะคาดเดาได้จากการละเมิดกฎหมายสากลได้ทำให้ความตึงเครียดคุกคามสภาพแวดล้อมสันติภาพเสรีภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้ของประเทศต่างๆในภูมิภาคและในโลก

       ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารูปถ่ายจากดาวเทียมที่เผยแพร่ให้เห็นว่ากลุ่มเรือสำรวจ Haiyang Dizhi 8 ประจำการจากกรมสำรวจธรณีวิทยาจีน (CGS)ได้เข้าไปในเขตพื้นที่ตือจิ้น (Vangunrd Bank) ที่เป็นแนวปะการังซึ่งเวียดนามได้ประกาศอำนาจอธิปไตยฝ่ายเวียดนามกล่าวว่า เขตตือจิ้น Vangunrd Bank กับหินปะการังเป็นส่วนขยายไปทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของไหล่ทวีปเวียดนามแยกออกจากหมู่เกาะสแปรตลีย์ โดยร่องลึกดังนั้นตามข้อกำหนดในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของสหประชาชาติ (UNCLOS) ในพ.ศ. 2525 เขตพื้นที่นั้นไม่ได้อยู่ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ เพราะฉะนั้นการที่กินส่งกลุ่มเรือ Haiyang Dizhi 8  เข้าไปในเขตตือจิ้นอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและไหล่ทวีปของเวียดนามที่ทำให้เกิดความตรึงเครียดและความกังวลอย่างลึกต่อภูมิภาคและในโลกเหตุการณ์นี้กำลังได้รับความสนใจอย่างมากของนานาชาตินักวิจัยหลายคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

       ศาสตราจารย์ Carlye Thayer ในมหาวิทยาลัย New South Wales สถาบันป้องกันประเทศออสเตรเลียระบุว่า & quot; กิจกรรมของจีนจะทำให้เกิดการแทรกแซงประเทศต่างๆเช่นอเมริกาอังกฤษหรือญี่ปุ่นทั้งในสถานะฝ่ายเดียวและพหุภาคีผ่านกรอบความร่วมมือของภูมิภาค เช่น ARF EAS และ ADMM+ นอกจากนั้นปักกิ่ง ควรทราบว่าเวียดนามจะดำรงตำแหน่งประธาน ASEAN  และจะเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่ถาวรเมื่อปี 2020 ดังนั้นการที่จีนก่อความไม่สงบอยู่ในทะเลจีนใต้ จะทำให้เวียดนามออกเสียงหาความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นปึกแผ่นพร้อมจะนำเอาเรื่องนี้มาหารือในเวทีพหุภาคีต่างๆ

     ดร.Collin Koh นักวิจัยสถาบันวิจัยการป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ โรงเรียนวิจัยสากล S.Rajaratnam มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Nanyang สิงคโปร์ก็ได้ระบุใน Maritime issues เกี่ยวกับปัญหาในทะเลจีนปัจจุบันว่าด้านหนึ่งจีนส่งเสริมผ่านเส้นทางการทูตด้วยการเจรจา COC  แต่อีก 1  ด้านบังกลิ้งจะใช้เครื่องมือบังคับเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยไม่คำนึงถึงสิทธิทางกฎหมาย ของประเทศอื่นๆนักวิจัยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าถ้านานาชาติไม่มีท่าทีต่อต้านการกระทำของจีน ในเขตอื่นจริงอย่างแรงบังกิ่งก็จะ  ยังคงทำซ้ำ  การกระทำที่คล้ายกันในปีที่ ที่จะถึง  สิ่งที่อันตรายตามมาจากการเพิกเฉยการกระทำของจีนจะทำให้การใช้มาตรการบังคับเป็นเครื่องมือมาตรฐานช่วยให้ประเทศต่างๆบรรลุตามเป้าหมายของตนเองเพิ่มความเสี่ยงของความไม่แน่นอนในภูมิภาคในระยะสั้นๆจีนจะสามารถบรรลุเป้าหมายบางอย่าง โดยใช้กำลัง “กล้ามเนื้อ”แต่ในระยะยาวจีนจะต้องเผชิญหน้ากับการประท้วงของประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงนานาชาติด้วยตอบสัมภาษณ์สำนักข่าว BBC ดร. Collin Koh  กล่าวว่า ทางออกสำหรับประเทศเล็กๆแม้แต่ประชาคม แม้แต่ประชาคมระหว่างประเทศเพื่อจัดการกับประเทศที่เต็มใจเพื่อเผยกฎหมายสากลและเล่นเกมตามกฎหมายของตนเองก็คือ “เชื่อมั่นในระบบตามกฎหมายปัจจุบันและเตือนผู้คนถึงความสำคัญอยู่เสมอสำหรับการเคารพปฏิบัติตามกฎและบรรทัดฐานระหว่างประเทศโดยทั่วไป”

— on a rocky shore of the South China Sea

       สำหรับเวียดนามสามารถเสริมสร้างมาตรการที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อนนมนมน้ำใจสมาชิกคนอื่นในอาเซียนเกี่ยวกับผลกระทบที่ร้ายแรงจากพฤติกรรมของดำเนินการที่เขตพื้นที่จริงนักวิชาการต่างยังกล่าวว่าเหตุการณ์เขตหรือจึงสามารถเป็นการทดสอบ สำหรับบทบาทแกนการและความเหมาะสมของอาเซียนในโครงสร้างความมั่นคงของภูมิภาคในเวลาที่จะถึงดังนั้นอาเซียนจึงต้องมีการหยุดยืนเป็นที่เอกภาพและชัดเจนในเรื่องนี้ควรส่งสัญญาณให้บังกลิ้งได้รู้ว่าพฤติกรรมบังคับใดๆหวนกลับกับหลักปฏิบัติและกฎระเบียบสากล ล้วนจะบั่นทอนฝนที่อาเซียนและจีนได้รับในเวลา 2 ปีที่ผ่านมารวมถึงกระบวนการเจรจา COC

      นอกจากนี้ การกำหนดหลักการแห่งสันติภาพของการระงับข้อพิพาทเป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศบังคับให้ประเทศต่างๆต้องใช้มาตรการสันติไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศในขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางทะเลประเทศต่างๆควรมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสงบสุขรวมทั้งตกลงที่จะไม่ทำให้เกิดความยุ่งยากหรือขยายข้อพิพาทนี้คือข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตาม.

                                             สมบูรณ์  สุขชัยบวร….ข้อมูล…รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads