วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

รร.สนามบิน จัดงาน”อาเซียน น้อมวันทา บูชาพระคุณแม่”

รร.สนามบิน จัดงาน”อาเซียน น้อมวันทา บูชาพระคุณแม่”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

รร.สนามบิน จัดงาน”อาเซียน น้อมวันทา บูชาพระคุณแม่”

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ลานอเนกประสงค์ รร.สนามบิน ถ.ประชาสโมสร เขตเทศบาลนครขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตรประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรร.สนามบิน เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ”อาเซียนน้อมวันทา เทิดบูชาพระคุณแม่” และงานวันอาเซียนประจำปี 2562 โดยมีนายนิเทศก์ แสงศรีเรือง ผอ.รร.สนามบิน นางนันทิยา ฤทธี ,นายปิโยรส ถนอมดำรงศัก ครูชำนาญการพิเศษ นายมนตรี สาระบูรณ์,นายประสาท สีหาบัว ,นายชูไทย วงศ์บุญมี คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบิน ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมงานกว่า 1,500 คน


นายนิเทศก์ ผอ.รร.สนามบิน กล่าวว่า การจัดงาน วันแม่แห่งชาติ และวันอาเซียน ประจำปี 2562 โดยใช้ชื่องานว่า “อาเซียนน้อม วันทา เทิดบูชาพระคุณแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดิน พร้อมทั้งให้คุณแม่และลูกมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เพื่อให้ลูกๆได้ตระหนักและซาบซึ้งในพระคุณแม่รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณแม่ ตลอดจนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในความร่วมมือร่วมใจในด้านต่างๆของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำทั้ง 10 ประเทศ ในการประชุมผู้นำสูงสุด ในวาระที่ประเทศไทย เป็นประธานอาเซียน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทางโรงเรียนสนามบิน จึงได้จัดให้มีกิจกรรม ต่างๆอาทิกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพวันแม่ และครูดีเด่นตลอดจนกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่และกิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน บนเวที


ด้านดร.วรโชติ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรร.สนามบิน กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งปีนี้พระองค์ท่านมีพระชนมายุ 87 พรรษา และในวันนี้ได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ อนึ่งในวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งอาเซียน ในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่พิเศษของอาเซียนซึ่งมีอายุครบ 52 ปี และเป็นปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน

 

 

โดยในวันนี้โรงเรียนสนามบินได้ตระหนักถึงความสำคัญของทั้งสองวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่องานว่า”อาเซียนน้อมวันทา บูชาพระคุณแม่”และในวันนี้ลูกๆนักเรียนก็จะได้รู้สึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพ่อ-แม่ ได้ร่วมชมและร่วมแสดงกิจกรรมบนเวที ประสบการณ์เช่นนี้จะก่อให้เกิดความรู้สึกอันอบอุ่น และสนุกสนานไปพร้อมกัน.

 

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads