วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

ปชช.ภูผาม่าน ขอนแก่น รับได้ ข้อเสนอ”ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น”

ปชช.ภูผาม่าน ขอนแก่น รับได้ ข้อเสนอ”ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปชช.ภูผาม่าน ขอนแก่น รับได้ ข้อเสนอ”ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น”

ถก!รับฟังความคิดเห็น เหมืองแร่ อุตฯก่อสร้าง ภักดีแผ่นดินขอนแก่น ทุกภาคส่วนนำเสนอประเด็น

   เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 26 ส.ค.ที่ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2  บ้านวังผาดำ  ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น นายปรัชญา ทองแท่งไทย นายก อบต.วังสวาบ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาของเหมืองแร่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น   โดยมี พ.ต.ท. สมบัติ วงษ์ปรีชา รอง ผกก.สภ.ภูผาม่าน นายอรรณพ กลิ่นทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรงโม่หินเทพประทานพร จำกัด นายอดิเรก  รัตนวิชช์ กก.ผจก.บริษัท ทอพ- คลาส คอนซัลแทนท์ จก. นางปทุมทิพย์ ตรีไมยราช กำนันตำบลนาฝาย และประชาชนในรัศมี 3 กม.รอบพื้นที่โครงการประกอบไปด้วย ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน  จำนวน 6 หมู่บ้าน ต.นาฝาย จำนวน 5 หมู่บ้าน  และ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 หมู่บ้าน กว่า 1,000 คน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่องานในครั้งนี้

     นายอดิเรก  กก.ผจก.บริษัท ทอพ- คลาส คอนซัลแทนท์ จก. ซึ่งตั้งอยู่  204 เมืองทอง 2/3 ซอยพัฒนาการ 53 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น ได้มอบหมายให้บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ์ทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดินขอนแก่นคำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลโครงการกับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นและแนวทางต่างๆ ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

นางละม่อม  เชื้อป้อง

    ด้านนางละม่อม  เชื้อป้อง อายุ 60 ปี อาชีพทำนา –ทำไร่ หมู่ 1 ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน กล่าวว่าในการมารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษาของเหมืองแร่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น ทราบว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพกองทุนละ200,000 ละ 50 สตางค์ และกองทุนรอบกองทุนเหมืองแร่ปีละ  500,000 บาทตันละ 1บาท เพราะที่ผ่านมาทาง หจก.ฯได้ทำการช่วยเหลือทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกษา การสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้าน ถนนหนทาง ซ่อมแซม วัดวาอาราม พอใจ และเห็นด้วย กับการลงทุนสร้างโรงโม่หินในครั้งนี้ ดังนั้นจึงอยากให้มีการผ่านประทานบัตร”โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดินขอนแก่น” ผ่านการทำประชาพิจารณ์ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี

   นายอรรณพ  ผู้จัดการทั่วไปทั้งนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น กล่าวว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง  ในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและชุมชน เพื่อให้เกิดผลกระทบจากโครงการน้อยที่สุด  ประกอบกับโครงการนี้  เป็นโครงการ เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการ ที่จะต้องมีการจัดทำรายงาน  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (BIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  เรื่อง  กำหนดโครงการ  กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังนั้น  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภักดีแผ่นดินขอนแก่น จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อยื่นเสนอ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตประทานบัตรต่อไป 

    “การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาของโครงการ รวมทั้งพิจารณาการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นประเด็นห่างกังวล  และข้อเสนอแนะ ต่อการกำหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเป็นไปอย่างครบถ้วน”นายอรรณพ  กล่าว

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads