วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๔0:

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๔0:

การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่ ๔0:

ความท้าทายและโอกาสสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน

       สมัชชารัฐสภาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AIPA)  เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520 จากการเพิ่มบทบาทของอาเซียนกับชุมชนชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันในภูมิภาคและต้องการการมีส่วนร่วมของรัฐสภาของแต่ละประเทศ – ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนของเจตจำนงความทะเยอทะยานและเสียงของประชาชนในภูมิภาคตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา AIPAได้สร้างสะพานที่เป็นมิตรเชื่อมโยงรัฐสภาและผู้คนในอาเซียนเข้าด้วยกันทำให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนที่สงบมั่นคงมีเอกภาพและเจริญรุ่งเรือง

      การประชุม AIPA ครั้งที่ 40 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2562 ในประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบริบทของสถานการณ์โลกในภูมิภาคยังคงมีการพัฒนาใหม่และซับซ้อนวางความท้าทายมากมายในการรักษาความปลอดภัยสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละประเทศในฐานะประธานอาเซียนและประเทศ  AIPA 2019 ประเทศไทยได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปประธรรมในการจัดการ  กับปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเลอธิปไตยเหนือดินแดนและข้อพิพาททางอนาเขตและอาชญากรรมข้ามชาติและสิ่งแวดล้อม….อย่างไรก็ตามก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ของ AIPA ความท้าทายดังนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเวียดนามส่งเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่จีนนำเรือสำรวจ HD8 เข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามปัญหาภัยแล้งที่ร้ายแรงในลุ่มน้ำโขงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม….

       เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคที่จะมองย้อนกลับไปในขบวนการ ของความร่วมมือในองค์กรระหว่างรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อให้เห็นความสำเร็จที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและด้านที่ยังมีข้อพิพาท  ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลการปฏิบัติในการลดและเอาชนะปัญหาและความท้าทายทั้งต้นประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน จำเป็นต้องมีส่วนร่วม อย่างมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยมั่นคงสร้างสถานสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและสงบสุขเพื่อการพัฒนาซึ่งกันและกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนเพื่อประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามบทบาทของการเป็นประธาน AIPA 40 ประเทศไทย ควรเสนอปัญหาและความท้าทายให้กับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทะเลจีนใต้และแม่น้ำโขงเพื่อให้ประเทศสมาชิกศึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยและมีส่วนร่วมในการริเริ่มความคิดตลอดจนทิศทางการดำเนินการเพื่อค้นหาทางออก ที่ดีที่สุด สำหรับปัญหาหากความท้าทายเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างสงบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรักษาเสถียรภาพความเป็นปึกแผ่นเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของอาเซียนดังนั้นตำแหน่งของประเทศไทยจะยังคงได้รับการยืนยันและยกระดับในภูมิภาคและโลกต่อไปโดยการมีส่วนร่วมของคนไทยในภูมิภาคและประชาชนของประเทศ

       ในการประชุมครั้งนี้สมัชชาแห่งชาติของไทยจะโอนตำแหน่งประธาน AIPA 41 ไปยังสมัชชาแห่งชาติเวียดนามตั้งแต่เข้าร่วม AIPA จนถึงขณะนี้เวียดนามได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการประชุมสมัชชารัฐสภาอย่างแข็งขันมีส่วนร่วมในการประชุมของ AIPA เช่นเดียวกันกับการประชุม AIPA 23 ที่ประสบความสำเร็จ (2002)  AIPA 31 (2010) และสัมมนาการประชุมคณะกรรมการซึ่งได้รับการชื่นชมโดยสมาชิกรัฐสภาสมัชชาแห่งชาติของเวียดนาม ได้มีส่วนร่วมในการเสนอข้อเรื่องต่างๆการกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสมัชชาครั้งใหญ่และในกิจกรรมภายใต้กรอบของ AIPA เวียดนาม ยังได้เสนอข้อริเริ่มที่จัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษา AIPA ในรัฐสภาของประเทศสมาชิก  เพื่อให้คำแนะนำในประเด็นการประสานกฎหมายการติดตามการดำเนินการตามมติของ AIPA  และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง AIPA  และอาเซียนความคิดริเริ่มที่จะขยายผู้เข้าร่วมการประชุมมีหลายประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของ AIPA  การมีส่วนร่วมของสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามใน AIPA มีความสัมพันธ์ต่อการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมืออันหลากหลายระหว่างเวียดนามและกลุ่มประเทศอาเซียนยืนยันตำแหน่งและบทบาทของสมัชชาแห่งชาติเวียดนามในภูมิภาคและโลกด้วยความมั่นคงทางการเมืองเวียดนามจึงยังคงมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของเวียดนามกับประเทศอื่นๆสิ่งนี้ได้รับความชื่นชมอย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับเวียดนามในตำแหน่งประธาน  AIPA ในปี 2563

     อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาที่ผ่านมาในปี 2563 ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นปีที่มีความผันผวนทำให้เกิดความท้าทายมากมายสำหรับเวียดนามโดยเฉพาะและทุกประเทศโดยทั่วไปทั้งในด้านความปลอดภัยแบบดั้งเดิมและความปลอดภัยที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยทางทะเลและข้อพิพาทอธิปไตยทางทะเลดังนั้นอาเซียนและ AIPA จำเป็นต้องยืนยันตำแหน่งและบทบาทของพวกเขาในการพัฒนาของแต่ละประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนขบวนการรักษาสันติภาพและการพัฒนาทะเลอย่าง  ยืนภูมิภาคและโลก/.

สมบูรณ์   สุขชัยบวร /จ.ขอนแก่น/ รายงาน

About The Author

Related posts