วันจันทร์ 6 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

แถลงการณ์ของ IADL เกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในทะเลจีนใต้

แถลงการณ์ของ IADL เกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในทะเลจีนใต้

แถลงการณ์ของ IADL เกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดในทะเลจีนใต้

     สมาคมทนายความประชาธิปไตยระหว่างประเทศ (IADL) เป็นองค์กรเอกชนที่มีสถานะเป็นที่ปรึกษาก่อนสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC)IADL ก่อตั้งขึ้นในปี 1946 เพื่อสนับสนุนและรักษากฎหมายสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติภาพและสิทธิของประเทศต่างๆ ได้มีการพัฒนาความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงทางวิทยาศาสตร์และทางทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง

     ในหลายๆปีที่ผ่านมา IADLได้เรียกร้องให้มีการระงับข้อพิพาทโดยสันติภาพในทะเลจีนใต้ตามกฎหมายสากล เพราะว่าข้อพิพาทเหล่านี้เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพความมั่นคงความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก

     IADL ตระหนักถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้ที่ผ่านมา ซึ่งภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค สถานการณ์ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นที่น่าห่วงใยอย่างยิ่งต่อประชาคม  ระหว่างประเทศได้แก่ (i)ในเดือนเมษายน  2019 มีการเพิ่มขึ้นทางเรือจีนรอบเกาะ Thi Tu- พื้นที่พิพาทกับฟิลิปปินส์ (ii) ในเดือนพฤษภาคม 2019 เรือลาดตระเวนชายฝั่งจีน ลาดตระเวนรอบๆ Luconia Shoals ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEZ) ของมาเลเซีย

      ที่สะดุดตาที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2019 เรือสำรวจน้ำมัน Haiyang Dizhi 8 และเรือคุ้มกันของจีนได้ปฏิบัติงานอย่างผิดกฎหมายใน EEZ และไหล่ทวีปของเวียดนามในทางตอนใต้ของทะเลจีนใต้การปฏิบัติงานนี้ของจีนเป็นการละเมิดอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและอำนาจศาลของเวียดนามอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ใน UNCLOS 1982

      IADL มีการร้องขอให้จีนยุติการละเมิดอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและอำนาจศาลของเวียดนามอย่างทันทีหยุดดำเนินการกิจกรรมที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนอย่างยิ่งขึ้น ความตึงเครียดระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีสมาธิในการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อรักษาความมั่นคงสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะและในภูมิภาคโดยทั่วไป 

      IADL ได้เรียกร้องให้ประเทศที่เกี่ยวข้องเคารพและปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณในทะเลจีนใต้  D O C รวมทั้งกำหนดและดำเนินการตามจรรยาบรรณ COC ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายและอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายสากล IADL  มีความต้องการไม่ใช่ทางทหารเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ดังนั้น IADL เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์และความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะคือ UNCLOS 1982 ซึ่งห้ามการใช้กำลังหรือการคุกคาม ใช้กำลังเพื่อรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในทะเลจีนใต้ IADL เรียกร้องให้ประเทศที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากลเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค.

 

สมบูรณ์  สุขชัยบวร / จ.ขอนแก่น /รายงาน

About The Author

Related posts