วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

ขอนแก่น ผู้ปกครอง หือไล่ ผอ. โรงเรียน งาบงบเลี้ยงไก่ไข่

ขอนแก่น ผู้ปกครอง หือไล่ ผอ. โรงเรียน งาบงบเลี้ยงไก่ไข่
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขอนแก่น ผู้ปกครอง หือไล่ ผอ. โรงเรียน งาบงบเลี้ยงไก่ไข่ 

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 ก.ย. ที่ บริเวณ โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายชำนาญ ไกรอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านวังหิน ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนผู้นำชุมชน พร้อมผู้ปกครอง คณะครู กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน กว่า 500 คน ถือป้าย ประท้วง ให้ย้าย นายพันคำ มีโพนทอง ผอ.รร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ออกจากโรงเรียนภายใน 24 ชั่วโมง เนื่องจากบริหารงานราชการทำให้เกิดความเสียหาย มีพฤติการณ์ทุจริต ในโครงการต่างๆ และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งแบ่งแยกคณะครูออกเป็นกลุ่ม ทำให้คณะครูไม่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และระบบบริหารงานล้มเหลว

นางสมหมาย  พรมอัน

นางสมหมาย พรมอัน อายุ 54 ปี อาชีพค้าขาย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 94/5 บ้านสวนมอน ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน จำนวน 3 คน กล่าวว่า นับตั้งแต่นายพันคำ มีโพนทองได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการที่โรงเรียนแห่งนี้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี 9 เดือน โดยไม่มีอะไรดีขึ้นเลย มีแต่เลวลงลูกหลานก็จะย้ายหนีหมด ๅ เพราะ การบริหารงานที่ไม่โปร่งใส มีการทุจริตในหลายโครงการแล้วก็ไม่มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นเลย อาทิเช่นทำเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไว้สำหรับนำไข่ไก่เลี้ยงนำมาเป็นอาหารกลางวันให้เด็กได้กิน แต่ดันเอาไก่แบบว่าหมดอายุมาแล้ว มาเลี้ยงจำนวนไม่กี่ตัว พอนำมาเลี้ยงปรากฏว่าเป็นว่าไก่ไม่ไข่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไข่ก็ไม่มีอะไรให้เด็กกิน ที่สำคัญเงินบริจาคหลายๆส่วน มีรายชื่อบริจาค มียอดเงินบริจาคเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ แล้วรายชื่อจำนวนเงินบริจาค มีแต่ว่ายอดเงินไม่มีเพราะว่ายอดเงินอยู่กับท่านผอ. หมด แล้วท่านผอ. ก็ไม่แจ้งว่ายอดเงินที่แกถือไปนั้น แกนำเอาไปทำอะไรแกไม่เคยแจ้งเลย แกไม่เคยเรียกกรรมการมาประชุมว่า ผอ.เอางบอะไรงบไปทำอะไร โดยไม่ยอมประชุมให้ครูในโรงเรียนนี้รับทราบอย่างนี้เลย ความต้องการของชาวบ้านบ้านที่มาประท้วงเพื่อเรียกร้องจะให้ผอ.ท่านนี้ย้ายออกภายใน 24 ชั่วโมงถ้าท่านยังไม่ออกไปพวกเราชาวบ้านทั้งหมดจะย้ายลูกหลานหนีหมด

นายวิชาญ   สิงห์โต

ด้านนายวิชาญ สิงห์โต ครูชำนาญการพิเศษ รร.โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน กล่าวว่า ตนเองรับราชการมากกว่า 30 ปี ผ่านการบริหารงานของอดีตผู้อำนวยการมาแล้วจำนวนหลายท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ครั้นมาถึงนายพันคำ มีโพนทอง ที่ได้มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ ปรากฏว่า ได้บริหารราชการทำให้เกิดความเสียหายมีพฤติการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการเช่นบริหารงานแบบไม่มีส่วนร่วมไม่มีคุณธรรมในการบริหารไม่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคคลอื่นเบิกเงินงบประมาณปริมาณบริหารด้วยตนเองและไม่ชี้แจงรายละเอียดในการใช้งบประมาณที่นำไปใช้จ่ายไม่มีการประชุมประจำเดือนกับคณะครู ซึ่งเมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2561 ได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยตัวแทนลงนามไป แต่นายพันคำมีโพนทองได้ติดต่อกับผู้ร้องเรียนให้ถอนเรื่องร้องเรียนตนเองเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่างที่มีต่อกันเรื่องจริงระงับไป


นายวิชาญ ครูชำนาญการพิเศษ รร.โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน กล่าวอีกว่า ประเด็นปัญหา ด้านการทุจริต อาทิ เงินที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาขอนแก่น 2 จำนวน 20,000 บาท ได้เปิดบัญชีกับธนาคารออมสินเมื่อปี 2559 ปัจจุบันว่าทราบว่านำไปดำเนินการอะไร งบเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 100 ตัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 จนถึงขนาดนี้เป็นเวลา 22 เดือนคิดเป็นวัน ประมาณ 620 วันไก่ไข่วันละ 80 ฟองคิดเป็น 49, 600 ฟอง ถ้าขายฟองละ 3 บาทจะได้เงิน 148,800 บาท แต่ถ้าแจกนักเรียนละ 50 คนจะได้คนละ 330 ฟอง แต่ข้อมูลความเป็นจริงได้มีการนำไก่ที่มีอายุมากแล้ว(ไก่เแก่)นำมาเลี้ยงจำนวน 40 ตัว ทำให้ไม่สามารถให้ผลผลิตที่เป็นไข่ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครูแต่ละคนไม่รู้เลย ตลอดจนงบปลูกกล้วย 300 ต้น จำนวนเงิน 15,000 บาท

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ยังไม่มีการปลูกเลย ที่สำคัญเงินปัจจัยพื้นฐานที่นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ ตั้งแต่ประจำปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการ ศึกษาประจำปี 2561รวมยอด 2 ปีการศึกษาเท่ากับ 173,000บาท ไม่ทราบว่าไปยอดเงินไปตกอยู่ที่ใด เพราะไม่มีเด็กนักเรียนคนใดได้รับเงินจำนวนนี้เลย จึงอยากให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านนี้ เป็นการด่วน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทางคณะครูและเด็กนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองได้สบายใจ


ต่อมาเมื่อเวลา 11.30 น ดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 1 พร้อมด้วยนายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 นายบุญเรียน จันทรเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและ คดี สพป.ขอนแก่น เขต 1ได้ร่วมมาประชุมชี้แจง กับตัวแทนของ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ที่ห้องสมุด ของโรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน โดยดร.ภูมิภัทร เรืองแหล่ผอ. สพป.ขอนแก่นเขต 1 กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อเรียกร้อง ของผู้นำชุมชน ผู้ปกครองเด็กนักเรียน คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งหมด 4 ข้ออาทิ1.ให้ย้ายผอ. ภายใน 24 ชั่วโมง 2. ให้คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้ง จาก สพป.ขอนแก่นเขต 1 ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ 3. เมื่อต่อสอบเสร็จแล้ว

หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงให้คืนเงิน ให้กับทางโรงเรียนให้ครบและ4. แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่ผอ.ถือไว้ทั้งหมดนำมาแสดงในวันพรุ่งนี้ ซึ่งข้อสรุปในวันนี้ ทางสำนักงานเขต ฯ จะดำเนินการ ให้ตัวผอ. ลากิจ ในระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน เพื่อให้คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพป.ขอนแก่น เขต.1 เข้ามาสืบสวนสอบสวน ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ และดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ .

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads