วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

นร.เมทนีดลทำตัวติดดิน ถึงถิ่นเรียนรู้วิถีชาวบ้าน

นร.เมทนีดลทำตัวติดดิน ถึงถิ่นเรียนรู้วิถีชาวบ้าน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

นร.เมทนีดลทำตัวติดดิน ถึงถิ่นเรียนรู้วิถีชาวบ้าน


ก่อนถึงมหาวิทยาลัย Oxford นักเรียนเมทนีดลลงมือสิ่งดีงามท้องถิ่น อาหารหลักร้อย บทเรียนห้องกว้างหลักล้านนักเรียนเมทนีดลมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองและโลกใบนี้เสมอ สมกับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 กันยายน ที่ บริเวณไร่นาสวนของ น.ส.อนงค์ พั่วลี ชาวบ้านในท้องถิ่น บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย. สันติเมทนีดล. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล พร้อมคณะครูชาวไทยและต่างชาติ นำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมลงพื้นที่ ดำนาหาหน่อไม้ สัมผัสกับชีวิตธรรมชาติ ของจริง

 

     ในการนี้ ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผอ.รร.เมทนีดล กล่าวว่าจากการที่โรงเรียนมองมุมสูงเพื่ออนาคตจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด Oxford AQA แล้ว นักเรียนเมทนีดลยังทำตัวติดดิน เปื้อนโคลนได้เพื่อเรียนรู้วิถีชาวบ้าน รักงาน สู้งานทุกรูปแบบสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชนคนท้องถิ่น วันนี้ลงนาและเกี่ยวข้าว เป็นปีที่12 แล้ว


ดร.อรทัย กล่าวด้วยว่าตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 9ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี รัชกาลปัจจุบันที่ทรงสานต่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี ทางโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการลงมือเรียนรู้การปลูกข้าวจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะชีวิตที่จำเป็น เน้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างรู้คุณค่า ทำงานเลี้ยงครอบครัวได้


ด้านปราชญ์ชาวบ้าน น.ส.อนงค์ พั่วลีชาวบ้านในท้องถิ่น“ดีใจที่มีโอกาสช่วยสอนนักเรียนเมทนีดล เรียนรู้วิธีการดำนาเดือนพฤศจิกายน ผอ.จะพาเด็กมาเกี่ยวข้าวกัน หมู่เฮาเห็นรอยยิ้ม หัวเราะทั้งนักเรียน คุณครู ดิฉันสดชื่นไปด้วย นี่เป็นงานรฝึกความอดทน นักเรียนได้รู้ถึงความยากลำบากของชาวนาคุณค่าของเม็ดข้าวยามเที่ยงนี้นักเรียนมัธยมและท่านผอ.ฝน จะมาทำกับข้าว ปิ้งปลา ส้มตำ เก็บอาหารป่า เรียนวิธีการเป็นอยู่แบบเรา ดีมากคะที่ท่านเปิดโอกาสให้เด็กมาสัมผัสธรรมชาติและชีวิตชาวบ้านจริงๆ”

ด.ช.ชยกฤต เพียนอก (น้องเมฆ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสขณะหาหน่อไม้ว่า “ผมและเพื่อนๆเรียนที่เมทนีดลมาตั้งแต่เด็ก ผมสนุกและเรียนรู้เป็นขั้นตอนมาตลอด วันนี้พวกเราหาและทำอาหารเอง นั่งกินที่เถียงนากับผอ.ฝน ครับ รวมราคาอาหารคือหลักร้อยเพราะเราหาเอง ปลูกเองได้ แต่ทิวทัศน์ที่ได้นี่หลักล้านบาทเชียวครับ ผมชอบอยู่กับธรรมชาติด้วยเพราะโรงเรียนปลูกฝังมาตลอดครับ”


การสร้างพื้นฐานชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขของนักเรียนทุกวัย โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นสามารถตอบโจทย์นี้ได้ดีมากและเป็นโรงเรียนที่เป็นหน้าเป็นตาให้คนขอนแก่นสร้างพลโลกสากลจริงๆ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads