วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

เอไอเอส มอบทุนการศึกษา 1.7 ล้านบาท หนุนเด็กไทยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

เอไอเอส มอบทุนการศึกษา 1.7 ล้านบาท หนุนเด็กไทยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads

เอไอเอส มอบทุนการศึกษา 1.7 ล้านบาท หนุนเด็กไทยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

เอไอเอส ขยายโอกาสทางการศึกษา หนุนเด็กไทยนำความรู้ยกระดับชีวิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” เพื่อการศึกษาเล่าเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สู่การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถทำงานช่วยเหลือหาเลี้ยงครอบครัวได้  

            เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ก.ย. ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” ปีที่ 5 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทุนสนับสนุนครู จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท  โดยมี ดร.สุภชัย   จันปุ่ม  ศึกษาธิการ จ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย   อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส ผู้บริหารสถานศึกษา หน.ส่วนราชการ ครู และนักเรียน ร่วมงาน 

          นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส กล่าวว่า “โครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 จากความร่วมมือของกลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง, บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบมจ.ไทยคม เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียน ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและต่อยอดองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สู่การประกอบอาชีพในอนาคต สามารถทำงานช่วยเหลือหาเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป ขณะเดียวกัน ได้มอบทุนสนับสนุนแก่ครู และโรงเรียน เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ ทักษะชีวิตต่างๆ อย่างรอบด้าน”

           ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เอไอเอส มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย และทุนสนับสนุนให้แก่ครูและโรงเรียน ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 1,100 ทุน รวมเป็นเงินทุน ทั้งสิ้น 8,500,000 บาท ดังนี้

ปีที่ 1     พ.ศ.2558   จ.ยะลา  ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.)   

 ปีที่ 2     พ.ศ.2559      จ.นครศรีธรรมราช    ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.)  

 ปีที่ 3     พ.ศ.2560   จ.ปัตตานี  ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอรมน.)    ปีที่ 4     พ.ศ.2561   จ.เชียงใหม่  ร่วมกับ  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

และ ปีที่ 5     พ.ศ.2562  จ.ขอนแก่น   ร่วมกับ  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads