วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ชู“รถไฟฟ้า LRT พัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริย”

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ชู“รถไฟฟ้า LRT พัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริย”

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ชู“รถไฟฟ้า LRT พัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รถไฟฟ้า LRT กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น” เป็นจังหวัดต้นแบบการพัฒนาเมือง ร่วมกันคิดร่วมกันขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนมีแบบแผนชัดเจน พัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีศักยภาพด้วยระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบของรถไฟฟ้า LRT มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ smart city เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่นยืน

       เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย- เยอรมัน ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “รถไฟฟ้า LRT กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย ผศ.บุญญาพร ดวงสา ผู้ช่วยอธิการบดีประจำ วิทยาเขตขอนแก่นนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จากัด (มหาชน) และ บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จากัด หรือ KKTT Prof.Dr.Akimasa Fujiwara มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า จากประเทศญี่ปุ่น คณาจารย์ สื่อมวลชน ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์ประจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และนักศึกษาจาก มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น และนักศึกษา คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังคำบรรยายในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

     ผศ.ณรงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวว่าการสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ“LRT ขอนแก่น” วิชาการ เรื่อง “รถไฟฟ้า LRT กับการพัฒนาเมืองขอนแก่น” เป็นจังหวัดต้นแบบการพัฒนาเมือง ร่วมกันคิดร่วมกันขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนมีแบบแผนชัดเจน พัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีศักยภาพด้วยระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบของรถไฟฟ้า LRT มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ หรือ smart city เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่นยืน ซึ่งนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช.ทวี จากัด (มหาชน) และ บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จากัด หรือ KKTT เรื่อง “ความคืบหน้าโครงการพัฒนาห้องทดลองระบบรางและต้นแบบ รถแทรมขนาดเท่าของจริง : ระยะที่ 1” โดย ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ อาจารย์ประจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และเรื่อง “LRT กับการพัฒนาเมือง” โดย Prof.Dr.Akimasa Fujiwara มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า จากประเทศญี่ปุ่น

About The Author

Related posts