วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

กาฬสินธุ์ เปิด 5 เส้นทางท่องเที่ยวฯ นำสื่อสัญจร ครั้งที่ 2

กาฬสินธุ์ เปิด 5 เส้นทางท่องเที่ยวฯ นำสื่อสัญจร ครั้งที่ 2
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กาฬสินธุ์ เปิด 5 เส้นทางท่องเที่ยวฯ นำสื่อสัญจร ครั้งที่ 2

       เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนฤมล  สิงห์เงา ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลโนนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และสื่อมวลชนส่วนกลาง และสื่อท้องถิ่น ร่วมงาน โดยรวมไฮไลท์ของโปรแกรมท่องเที่ยว 5 เส้นทางให้อยู่ในรูปแบบ 2 วัน 1 คืน ได้แก่   เส้นทางเส้นทางที่ 1 ได้แก่จุดชมวิวสหัสขันธ์สัมผัสวิถีชีวิตไดโนโรด  2 เส้นทาง วิถีพื้นบ้านตามเส้นทาง วัดภูค่าว ,เส้นทางที่ 3 ลองเรือเดินป่าชมธรรมชาติเขื่อนลำปาว ,เส้นทางที่ 4 ชมหมู่บ้านพอเพียงเยี่ยมเยียนหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และเส้นทางที่ 5 ย้อนรอยไดโนเสาร์ท่องโลกดึกดำบรรพ์

กิจกรรมสื่อสัญจรOn Tour ครั้งที่ 2 โดยกาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนงบการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอันเรียบง่ายตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆอย่างใกล้ชิดนอนพักกับโฮมสเตย์ของชุมชนรับประทานอาหารขึ้นชื่อดูผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงเรียนรู้วิธีการทำ สัมผัสถึงเสน่ห์วิถีชุมชนไทยในอำเภอสหัสขันธ์

    ทางโดยใช้ถนนเลียบภูสิงห์แวะสักการะอนุสาวรีย์พระประชาชนบานเจ้าเมืองสหัสขันธ์เดินทางถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชาวบ้านรับเข้าพักโฮมสเตย์พบกันที่จุดบริการนักท่องเที่ยวพิธีบายศรีสู่ขวัญรับประทานอาหารเย็นพาแลงอีสานพร้อมชมการแสดง หลากหลายรูปแบบจากการจาร่วมเต้นระบำคองก้าศิลปะเอกลักษณ์ของชาวสหัสขันธ์ที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เดินช้อปปิ้งบนถนนคนเดินไดโนเสาร์ เข้าที่พักกินอิ่มนอนอุ่นและหลับฝันดีวันที่ 2 รับอรุณด้วยการทำบุญตักบาตร นุ่งซิ่นนั่งสาด ตักบาตร 9 วัด บนถนนสายบุญไดโนโรด รถชมตลาดเช้า บนถนนไดโนโรด ที่จะมีทั้งอาหารสินค้า OTOP สินค้าที่ระลึกของฝากหลากหลายชนิดที่ชุมชน ในวันที่ 2 เส้นทางที่ 1 ชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรวัดพุทธนิมิตภูค่าวเส้นทางที่ 2 พิพิธภัณฑ์สิรินธรวัดเวฬุวันหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เส้นทางที่ 3 ขึ้นบันไดสวรรค์นมัสการพระพรหมภูมิปาโลบนยอดเขาภูสิงห์เส้นทางที่ 4 ร่างแพกินปลาเขื่อนลำปาวสะพานเทพสุดาและเส้นทางที่ 5 ไหว้พระ 3 ปู่ภูสิงห์ถูกเข้าถูกกลุ่มข้าวและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

     สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์โฮมสเตย์ เพื่อการท่องเที่ยว เชิงเกษตรสุขภาพและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้รับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยจากกรมการท่องเที่ยวอัตราค่าบริการจำนวนที่รับได้ 10 ถึง 200 คนราคาค่าบริการด้วยน้ำใจไมตรีค่าที่พักบ้านโฮมสเตย์ท่านละ 200 บาทอาหารพาแดงการแสดงรวม 350 บาทอาหารเช้า 50 บาทและกิจกรรมนำเที่ยวโดยรถรางท่านละ 100 บาท รวมค่าบริการทั้งหมด คนละ 700 บาท อาหารตักบาตรชุดละ 50 – 100 บาท ถ้าต้องการอาหารเที่ยงราคา 100 – 150 บาทต่อคนอาหารว่างราคาท่านละ 50 บาทเลือกตามรายการได้ ติดต่อสอบถามและสำรองบ้านพักได้ที่ คุณสหัส  อรรถเนติกุล 088-5614755,081-9536804 , หรือ คุณอรวรรณ  อินทะสีดา 088-5716907 Facebook:Homesay Sahatsakhan Dinoroad Line ID:0885716907.

อุมาพร  โพธิ์สุดตา…รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads