วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“วันมูหะมัด  นอร์มะทา “ถกการบริหารจัดการน้ำในภาคอีสาน

“วันมูหะมัด  นอร์มะทา “ถกการบริหารจัดการน้ำในภาคอีสาน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“วันมูหะมัด  นอร์มะทา “ถกการบริหารจัดการน้ำในภาคอีสาน

พรรคประชาชาติเปิดเวทีถกการบริหารจัดการน้ำในภาคอีสาน เชื่อหากแก้ปัญหาน้ำในอีสานได้ประชาชนจะอยู่ดีกินดี “วันนอร์” ฉะงบปี 63 ลดงบแก้ปัญหาน้ำ แต่เพิ่มงบทหารและงบกลางให้นายกฯใช้เพิ่มขึ้น 10 เท่า! ย้อนสมัยที่ตนเป็นรัฐบาลใช้งบกลางไม่เกิน 5 หมื่นล้านก็เพียงพอ

        เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ  มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ นายนาวิน คำเวียง หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาชาติจังหวัดขอนแก่น และแกนนำพรรคประชาชาติ ได้เปิดเวทีสัมมนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาร่วมรับฟังการสัมมนาจำนวนนับพันคน

      นายนาวิน หัวหน้าสาขาพรรคประชาชาชาติจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะเห็นได้จากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรขาดน้ำได้รับความเสียหาย และบางพื้นที่ประสบปัญหาอุกทกภัยอย่าง ดูแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติภัยแล้งและอุทกภัยขึ้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังขาดเอกภาพในการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน พรรคประชาชาติจังหวัดขอนแก่นจึงจัดโครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน เกษตรกร นักวิชาการ ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำใช้อย่างมั่นคง มีการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

       ด้านนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเมืองของสมาชิกพรรค ซึ่งพรรคประชาชาติเลือกจัดสัมมนาที่จังหวัดขอนแก่น เพราะมองว่าภาคอีสานมีปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรมากถึง 20 กว่าล้านคน ถ้าหากประชาชนทำอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีโดยไม่มีปัญหาน้ำแล้งหรือน้ำท่วมแล้ว ผมเชื่อว่าจะทำให้อีสานอยู่ดีกินดี ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถาวร พรรคประชาชาติเราเห็นว่าการแก้ปัญหาอีสานที่ดีที่สุดคือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพราะน้ำคือชีวิต ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงตรัสไว้ เราเชื่อว่าชีวิตขาดน้ำไม่ได้ ซึ่งวันนี้เราไม่ได้พูดเพื่อหาเสียง แต่พูดตามหลักวิชาการ เรานำผู้รู้ที่มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการน้ำในประเทศเกาหลี ซึ่งบริหารจัดการน้ำได้สำเร็จ นำผู้รู้ที่มีประสบการณ์เดินทางไปหลายประเทศทั่วโลก เช่น ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย และนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านมาพูดด้วย เราเชื่อว่าถ้าประชาชนต้องการการบริหารจัดการน้ำที่ดี ประชาชนต้องเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อให้ลงทุนต่อการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เราเชื่อว่าอีกไม่เกิน 10 ปี อีสานจะอุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่ม จะลดความเหลื่อมล้ำได้

         ต่อคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ตอบว่าต้องดูที่งบประมาณ ซึ่งพรุ่งนี้ (17 ต.ค.62) จะมีการพิจารณางบประมาณ จะเห็นว่างบประมาณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำและส่งเสริมอาชีพของประชาชนลดน้อยลง แต่กลับเพิ่มงบของกระทรวงกลาโหมมากขึ้นในสัดส่วนที่มากพอสมควร และที่ข้องใจมากคืองบประมาณกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 กว่าล้านบาท ในสมัยที่ผมเป็นรัฐบาล ตั้งงบกลางไม่เคยเกิน 50,000 ล้านบาท นี่เพิ่มขึ้นสิบเท่า! งบกลางคืองบสำหรับแก้ปัญหาฉุกเฉิน เช่นภัยแล้ง อุทกภัย หรือภัยพิบัติต่างๆแล้วงบของกระทรวงต่างๆไม่พอ แล้วนำงบกลางมาใช้ ซึ่งไม่เคยเกิน 50,000 ล้านบาท เพราะงบแต่ละกระทรวงมีอยู่แล้ว แต่งบกลางเพิ่มสูงขึ้นหลังการปฏิวัติรัฐประหาร เพื่อให้นายกรัฐมนตรีใช้อย่างเต็มที่ ซึ่งน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ ใช้งบถูกต้องหรือไม่ พรุ่งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะได้อภิปราย .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads