วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด” เปิดห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่ง 12 ที่ขอนแก่น

“บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด” เปิดห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่ง 12 ที่ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด” เปิดห้องสมุดโลกนิทานของหนู แห่ง 12 ที่ขอนแก่น

        เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 ต.ค. ที่ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น  ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายณรงค์ อิงค์ธเนศประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด  เป็นประธานเปิด ห้องสมุดโลกนิทานของหนู โดยมี ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ. เกษมสันต์  วีระกุล ประธานกรรมการ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) นายสันติ  มุ่งหมาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น  ตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน  

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด  

   นายณรงค์  อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด  กล่าวว่า ห้องสมุดโลกนิทานของหนูถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550  เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะสานต่อเจตนารมย์ให้บรรลุผลสำเร็จ จังหวัดละ 1 โรงเรียน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 11 ปี รวม 11 จังหวัด สำหรับในปีที่ 12 ที่ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)  สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นในการสร้างห้องสมุด จินตนาการแห่งเดียวของจังหวัด

    ดร.สมศักดิ์  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด ที่เลือกโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนูประจำปีพุทธศักราช 2562 ในครั้งนี้เพื่อจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นทางผ่านของเส้นทางสำคัญทางเศรษฐกิจมากมายมีประชากรจำนวนมากเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) ซึ่งทำให้จังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดขอนแก่นไปภายภาคหน้าการมอบห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำบล บ่มเพาะนักเรียนที่มีความหลากหลายและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนัั้นห้องสมุดโลกนิทานของหนูจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและท้องถิ่นรวมทั้งเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพแก่ท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นของเรา

ดร.ภูมิพัทธ   เรืองแหล่

       ด้าน ดร.ภูมิพัทธ   ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่าในนามชาวจังหวัดขอนแก่นและในเขตพื้นที่สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล  จำกัด ได้เลือกโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนูประจำพุทธศักราช 2562 ในครั้งนี้ กระผมขอบคุณนายณรงค์  อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล  จำกัด และคณะกรรมการบริหารโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องสมุดมูลค่าหลายล้านบาทและขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานที่ให้เกียรติมาร่วมงานพิธีรับมอบห้องสมุดโลกนิทานของหนู บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ในครั้งนี้ด้วย

นายสันติ   มุ่งหมาย

    ส่วน นายสันติ ผอ.รร.บ้านทุ่ม กล่าวว่า นายณรงค์  อิงค์ธเนศ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด  ได้จัดทำโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนู ต่อมาคัดเลือกโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จังหวัดขอนแก่น จึงได้ถูกคัดเลือกจากกลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปปิทอล  จำกัดให้เป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น เพราะทางกลุ่มฯจะไปสร้างให้จังหวัดละโรงเรียน ผลที่ได้ก็คือ มีความสะดวกสบายสนุกสนาน เป็นโลกแห่งจินตนาการเด็กนักเรียน  ภายในห้องสมุด ซึ่งเข้าไปแล้วจะมีทั้ง ICT มีทั้งหนังสือที่เป็นปัจจุบัน มีเวทีให้เด็กแสดงออก ที่สำคัญเมื่อสมัครเป็นสมาชิก แล้วทั้งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถเป็นสมาชิกยืมไปใช้ได้ งบก่อสร้างนี้บริษัทฯ จัดการให้ทั้งหมด ทางโรงเรียนเป็นแค่สถานที่กับอาคาร

   “โดยอาคารเดิมเป็นใต้ถุนโล่ง ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้ามาต่อเติมให้เป็นอาคารทึบทาสีใหม่พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อีกทั้งหาหนังสือมาให้หาเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมาให้ทั้งหมด รวมทั้งพิธีเปิดต่างๆ บริษัทฯ ดำเนินการให้ทั้งหมด โรงเรียนเพียงแต่เตรียมอาคารและสถานที่ไว้จัดงาน อีกทั้งโรงเรียนต้องจัดหาจัดจ้างครูบรรณารักษ์มาดูแล แต่ที่สำคัญคือคงไม่ให้ทำคนเดียว ต้องให้ครูทุกคน ร่วมเป็นบรรณารักษ์ทำเป็นตารางเวรให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ หมุนเวียนกันไปเป็นบรรณารักษ์ โรงเรียนมีนักเรียน 670 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ป. 6 จุดเด่นของห้องสมุดโลกนิทานของหนู ก็คือเด็กเข้าไปแล้วไม่อยากออกไป สรุปคือถ้าเด็กได้อ่านหนังสือหรือมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเด็กจะเกิดจินตนาการในการที่จะสร้างสรรค์งานออกมาได้นายสันติ กล่าว

 

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads