วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

“ผอ.รร.กัลยาณวัตร” รับการประเมิน เลื่อนเป็นผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

“ผอ.รร.กัลยาณวัตร” รับการประเมิน เลื่อนเป็นผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

“ผอ.รร.กัลยาณวัตร” รับการประเมิน เลื่อนเป็นผู้อำนวยการวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอรับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25  นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการภาค 12 ดร.สุภชัย  จันทร์ปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู ผอ.สพม.25 พร้อมคณะผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ผู้บริหารระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูบุคลากร  นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีเกียรติได้ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเป็นกำลังใจในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยมี นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี อดีตผอ. สพม. 25 ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูกัลยาณวัตร ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ 

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ของนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานกรรมการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นผู้อำนวยการวิเคราะห์ฐานะเชี่ยวชาญผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ด้านที่ 1 ด้านที่ 2)นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และนายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นกรรมการ ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ของนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกัลยาณวัตร

ในโอกาสนี้ นางสาวลัสดา กองคำ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.กัลยาณวัตร  ได้กล่าวต้อนรับประธานฯ และคณะกรรมการประเมินฯ ในนามของโรงเรียนกัลยาณวัตร และรายงานผลงาน

ด้านนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  ได้เสนอผลงานเพื่อการพิจารณารับการประเมินฯ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งคณะกรรมการได้ประเมินฯ และได้กรุณาประเมิน และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนกัลยาณวัตร ในโอกาสนี้ด้วย.

About The Author

Related posts