วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานลอยกระทงหนองโคตร “บูชาลอยพระพุทธบาท พระเกศแก้วจุฬามณี”ประจำปี 2562 ของวัดไทรทองร่วมกับโรงเรียนคำไฮ

“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานลอยกระทงหนองโคตร “บูชาลอยพระพุทธบาท พระเกศแก้วจุฬามณี”ประจำปี 2562 ของวัดไทรทองร่วมกับโรงเรียนคำไฮ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด” ส่งเสริมกิจกรรมจัดงานลอยกระทงหนองโคตร “บูชาลอยพระพุทธบาท พระเกศแก้วจุฬามณี”ประจำปี 2562 ของวัดไทรทองร่วมกับโรงเรียนคำไฮ

เมื่อ ค่ำของวันที่ 11 พ.ย. ที่ หาดทรายเทียม ริมบึงหนองโคตร บ้านคำไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีการจัดงานลอยกระทงหนองโคตร “บูชาลอยพระพุทธบาท พระเกศแก้วจุฬามณี” โดยมีนายชัชวาล ธีรภานุ หัวหน้ากลุ่มพลังใหม่บ้านเป็ด พร้อมด้วยสจ.ปณิตา แก้วขัน ส.อบจ.ขอนแก่น ให้การสนับสนุนงานลอยกระทงประจำปี 2562

โดยมี นางรำมาจากหมู่บ้านต่างๆใน ต.บ้านเป็ดรวม200คน รำบวงสรวงหนองโคตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง โดยร่วมมือกับทางหมู่บ้าน วัด โรงเรียนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านเป็ดทุกคน ร่วมกันจัดงานขึ้น

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads