วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดงานวิ่ง THAI-DENMARK Run @ Khon Kaen

อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดงานวิ่ง THAI-DENMARK Run @ Khon Kaen
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดงานวิ่ง THAI-DENMARK Run @ Khon Kaen

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย คุณวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อุดรธานี และ ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง THAI-DENMARK Run @ Khon Kaen ที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น จะจัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads