<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2020

Header ad
Header ad
<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดงานวิ่ง THAI-DENMARK Run @ Khon Kaen

อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดงานวิ่ง THAI-DENMARK Run @ Khon Kaen

อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดงานวิ่ง THAI-DENMARK Run @ Khon Kaen

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดย คุณวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อุดรธานี และ ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง THAI-DENMARK Run @ Khon Kaen ที่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น จะจัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563โดยมีนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี รับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

About The Author

Related posts