วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

โออาร์ จัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น

โออาร์ จัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โออาร์ จัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ โออาร์ พร้อมเติบโตไปกับสังคมชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จัดงานสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

นายสุชาติ โพธิรัชต์

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 21 พ.ย. ที่ห้องสโมสร 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น น.ส.ราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายสุชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ โออาร์ นายอนุวัต   น้อยจันทร์  ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมอุบลราชธานี ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 พร้อมจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชนแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

น.ส.ราชสุดา รังสิยากูล

     น.ส.ราชสุดา กล่าวว่าในฐานะ บริษัทเรือธง (flagship) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่มปตท.ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศและต่างประเทศ วิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชนสำหรับจังหวัดขอนแก่นมีความสุขจนลืมขอนแก่นที่อยู่ร่วมกับชุมชนจังหวัดขอนแก่นมาอย่างยาวนาน โดยเป็นคลังหลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้กับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างได้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน

      น.ส.ราชสุดา กล่าวด้วยว่าโออาร์ ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นเรื่องโซเชียล อินคลูซีฟเนส (Social Inclusiveness) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยและสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดในทุกพื้นที่ที่โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ โออาร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ โออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี และจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนต่างๆ โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่ายเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงโครงการโรงทานงานพิธีพระราชทางเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เป็นต้น

       น.ส.ราชสุดา กล่าวอีกว่าปัจจุบัน โออาร์ ดำเนินธุรกิจโดยมีการเติบโต ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ที่มีจำหน่ายรวมกว่า 2,100 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจำนวนกว่า 3, 000 สาขาใน 10 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Station) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปีและส่งออกไปแล้วยัง 42 ประเทศทั่วโลก ทางนี้พร้อมแล้วที่จะนำแบรนด์ โออาร์และ SMEs ไทยร่วมกันก้าวไกลไปขยายธุรกิจสร้างการเติบโตทั้งในประเทศไทยและในเวทีระดับโลกเพื่อเป็นแบรนด์ไทยที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads