วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู มข.จับมือประเทศรัสเซีย จัดงานเทศกาลคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู มข.จับมือประเทศรัสเซีย จัดงานเทศกาลคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู มข.จับมือประเทศรัสเซีย จัดงานเทศกาลคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1


เมื่อเวลา 09.00น.ที่ 7 ธ.ค. ที่ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ผศ.ดร.บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เทศกาลคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1(Mathematics Festival )โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาม.ขอนแก่น
Assoc.Prof.lvan Vysotskiy ,ผศ.ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มข. ผู้บริหาร และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน จำนวน 440 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาม.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานMathematics Festival เป็นครั้งแรกของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มข.ร่วมกับประเทศรัสเซีย ในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการจัดงาน Mathematics Festival ที่มีการดำเนินการพัฒนาโครงการฯนี้มาอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ สืบเนื่องมาจากความร่วมมือในโครงการ Apec -KKU ที่มีผู้แทนจากประเทศรัสเซียเข้าร่วมโครงการนี้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการขยายขอบข่ายงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบของMathematics Festival ที่จัด ณกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซียเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมากกว่า 40 ปีในครั้งนี้ถือเป็นการจัดครั้งที่ 1 ครั้งแรกในประเทศไทย.

ผศ.ปิยะศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียน มข. กล่าวว่ากิจกรรม Mathematics Festival ครั้งที่ 1ในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยโดยมีฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษามหาลัยขอนแก่น กับ Moscow Center for Continuous Mathematical Education,Higher School of Economics Math Department ประเทศรัสเซีย สำหรับกิจกรรม Mathematics Festival ประกอบด้วย 1.กิจกรรม Math Feast Olympiadโดยใช้ชุดปัญหาที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาจากประเทศรัสเซีย 2.กิจกรรมฐานเกมทางคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ฐาน และกิจกรรมนำเสนอปัญหาเรื่องกราฟเชิงระนาบโดย Professor Ivan Vysotskiy


ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยแขกผู้มีเกียรติผู้บริหารและคณาจารย์ จำนวน 20 คน นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 300 คน จัดกิจกรรมโดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 120 คน มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 440 คน

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย

ด้านผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย กรรมการสภามหาวิทยาลัย มข.กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Mathematics Festival ครั้งที่ 1 ตามที่ท่านรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซีย โดยมีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาทำให้ตระหนักถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณ ครั้งที่ 1 Prof.lvan Vysotskiy ในนาม Moscow Center for Continuous Mathematical Education และสถานทูตรัสเซีย โดยได้สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯนี้มาอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพจนพัฒนาเป็นกิจกรรม Mathematics Festival ครั้งที่ 1


ส่วนอาจารย์อิวาน วิชสอทสกี้( Prof.lvan Vysotskiy) กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลรัสเซียมีมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านกรรมการสภาพูดว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและประเทศรัสเซียมีมาตั้งแต่สมัยที่ 9 รัชกาลที่ 5 เสด็จที่ประเทศรัสเซีย แล้วก็ทำให้เราเรียกว่าอะไรแสดงว่าประเทศเรามีความแข็งแกร่ง สามารถยืนอยู่มาได้จนกระทั่งทุกวันนี้

แต่ในยุคสมัยใหม่ ความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่เริ่มอย่างจริง คือสมัยที่ผมกับอาจารย์ทำงานร่วมกันในโครงการ Apex การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาเกือบ 10 ปี ซึ่งทีมของอาจารย์ไมตรีมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก ที่จะทำให้เด็กๆได้สัมผัสคณิตศาสตร์ ในด้านที่มันมีความสุขแล้วก็สนุกจริงๆไม่เหมือนกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนแบบเดิม ที่มีแต่ความน่าเบื่อ แล้วก็ยากสำหรับเด็ก โดยวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าต้องการให้เด็กสัมผัสได้ว่ามันเป็นวันที่มีความสุขกับคณิตศาสตร์จริงๆ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads