วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

นร.อนุบาล นับร้อย แต่งดรัมเมเยอร์ควงคฑา เปิดงานกีฬา”อนุบาลขอนแก่นเกมส์ “

นร.อนุบาล นับร้อย แต่งดรัมเมเยอร์ควงคฑา เปิดงานกีฬา”อนุบาลขอนแก่นเกมส์ “
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

นร.อนุบาล นับร้อย แต่งดรัมเมเยอร์ควงคฑา เปิดงานกีฬา”อนุบาลขอนแก่นเกมส์ “

    เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.ที่ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬา(หญ้าเทียม)รร.อนุบาลขอนแก่น นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายในอนุบาลขอนแก่นเกมส์ โดยมี นายศักดา มุสิกวันนายสมนึก อาจยะศรี นายนิรุจน์ นครศรี รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และสื่อมวล ร่วมงาน กว่า 1,000 คน 

     นายสุเวศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่านับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอีกครั้งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในของแผนกอนุบาลขึ้นโดยมีคณะครูและบุคลากรทุกท่านที่เป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอาจจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     นายสุเวศย์ กล่าวอีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอนุบาลนั้น เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการองค์กร ลักษณะนิสัยต่างๆเป็นวัยแห่งการวางรากฐานของชีวิตในทุกๆด้านการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกายมีอารมณ์ที่ร่าเริงและแจ่มใสสามารถแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ให้นักกีฬาได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกายไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่ตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬา

     ด้านนางกัญญา สุขเลิศตระกูล หัวหน้าสายชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าในนามคณะครูนักเรียนและนักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การแข่งขันกีฬาภายในแผนกอนุบาลของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น “อนุบาลขอนแก่นเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นแผนกอนุบาลได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปีและในปีนี้ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาภายในระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ระดับอนุบาลแข่งขันและมีพิธีเปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 

     โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 3. เพื่อให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ และ 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นที่มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยของเราให้มีการพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ในการแข่งขันกีฬาสีประกอบไปด้วยคณะสี 4 สีกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันชนิดกีฬาคือ วิ่งทางตรง วิ่งผลัด วิ่งเก็บของ โยนบอลลงตะกร้า นอกจากนั้นยังจัดให้มีขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมทุกคน .

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads