วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“เลขาฯ สอศ.”บุกอีสานเปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของอาชีวะฯ

“เลขาฯ สอศ.”บุกอีสานเปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของอาชีวะฯ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“เลขาฯ สอศ.”บุกอีสานเปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งแรกของอาชีวะฯ


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ถ.หลังเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรม
KVC-Cisco Innovation Center ในงาน Open House “อาชีวทรรศน์ สู่ศตวรรษที่ 21″
ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของบริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมีนางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นาง อัญชลี ธูปเกิด ผู้จัดการบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม จำกัด ประจำประเทศไทย-อินโดไชน่า และทีมงาน บ.ซิสโก้ฯ ภาคอีสาน ดร.นัยนา เจริญผล รอง ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ดร. กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ หัวหน้าศูนย์ไอซีทีวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น นายศาสตรา ผลากอง ผจก. ธุรกิจภาคอีสาน บ.ซิสโก ซิสเต็ม (จำกัด) พร้อมด้วยทีมงาน บ.ซิสโก้ฯ ภาคอีสาน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงาน


นายณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมฯ
แห่งนี้นับว่าเป็นศูนย์แรกของอาชีวศึกษาไทย ซึ่งทางเรามีความมั่นใจว่าจะเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านดิจิทัล ที่บ่มเพาะนวัตกรเพื่อผลิตนวัตกรรมในทุก ๆ ด้าน จากที่ได้เห็นผู้เรียนโชวศักยภาพ
ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านดิจิทัลแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าสถานศึกษาแห่งนี้เป็นเลิศด้านไอทีหรือนวัตกรรมดิจิทัลจริง ๆ และทำให้เกิดแนวคิดอีกว่า จะเชิญชวน บ.ซิสโก้ ซิสเต็มส์ฯ ไปทำความร่วมมือในส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลอย่างจริงจัง พร้อมขอบคุณท่านผู้อำนวยการอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทสูง ในการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพในทุก ๆ ด้าน


นางอนงค์ลักษณ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น กล่าวว่าทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา บ่มเพาะกำลังคนด้านดิจิทัลให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้มุ่งสู่ความเป็นสากล Smart Students is Ultimate Goal for Education Management ซึ่งผู้เรียนสาขาไอที วอศ.ขอนแก่น ได้นำเสนอนวัตกรรมดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ชำนาญ และสง่างาม ภายในงานOpen House “อาชีวทรรศน์ สู่ศตวรรษที่ 21″ในครั้งนี้

ด้านดร.กิตติ์กาญจน์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม KVC-Cisco Innovation Center กล่าวว่า ต้องขอบคุณอัญชลี ธูปเกิด ตำแหน่งผู้จัดการบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็ม จำกัด ประจำประเทศไทย-อินโดไชน่า และทีมงาน บ.ซิสโก้ฯ ภาคอีสาน ที่มีเจตนารมณ์ในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด โดยเลือกสาขาไอที วอศ.ขอนแก่น เป็นจุดยุทธศาตร์ ในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม KVC-Cisco Innovation Center และมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวสู่ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลของอาเชี่ยนเลือกสิ่งดี ๆ เลือกเรียนไอที ให้กับชีวิต….ที่ 043-236538 ต่อ 726


นายเกียรติคุณ ศุภกรกุล และน.ส.รัชนีย์ สีลือ ผู้เรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วอศ.ขอนแก่น ซึ่งได้นำเสนอนวัตกรรมดิจิทัล Smart Home Control, Smart Automatic Feeder , Smart Radio Control , Smart AgingCare ร่วมกล่าวแสดงความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจ ที่ได้เรียนในสถานศึกษาแห่งนี้และชื่นชมครูไอทีที่นี่ที่ให้การเอาใจใส่ ส่งเสริมและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เก่ง ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชนมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads