วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมสนับสนุนโครงการการกุศล

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมสนับสนุนโครงการการกุศล

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมสนับสนุนโครงการการกุศล


เมื่อเร็วนี้ ที่ ห้องรับรอง อบต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าพบ นายวิสิฐ จันทะรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เพือหารือเกี่ยวกับโครงการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ โดย อ.ส.ค. จะมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดวิ่งการกุศล THAI-DENMARK RUN @ KHON KAEN


ที่จะจัดในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อสนับสนุนโครงการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ, เทศบาลตำบลท่าพระ และ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

 

About The Author

Related posts