วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ปั่นข้ามปี “ปั่นปันบุญเพื่อน้อง 2 โรงเรียน”

ปั่นข้ามปี “ปั่นปันบุญเพื่อน้อง 2 โรงเรียน”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปั่นข้ามปี “ปั่นปันบุญเพื่อน้อง 2 โรงเรียน”

เมื่อเวลา 10.20 น.วันที่ 3 ม.ค.ที่ห้องประชุมเจ้าคุณอลงกต โรงเรียนสนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบิน เป็นประธานต้อนรับขบวนจักรยาน ผ้าป่าปั่นปันบุญเพื่อน้อง 2 โรงเรียน ปั่นผ้าป่าจักรยานทางไกล เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562-3 มกราคม 2563 โดยมีนายนิเทศก์ แสงศรีเรือง ผอ.รร.สนามบิน ประธานชมรมนักปั่นทัวริ่งดอกรัง นำคณะนักปั่นกว่า 79 ชีวิตเดินทางถึงจุดหมายที่ รร.สนามบิน

นายนิเทศก์ แสงศรีเรือง

นายนิเทศก์ ผอ.รร.สนามบิน ด้วยโรงเรียนสนามบิน และโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดให้มีกิจกรรมปั่นผ้าป่าจักรยานทางไกล เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562-3 มกราคม 2563 ในชื่อโครงการปั่นปันเพื่อน้อง 2 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหางบประมาณปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนดังนี้ 1. หาทุนจ้างครูต่างชาติสอนภาษาจีนให้โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 2. ปรับปรุงห้องน้ำ สร้างห้องครัวประกอบอาหารให้โรงเรียนสนามบิน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ชมรมนักปั่นทัวริ่งดอกรัง ร่วมกับนักปั่นจิตอาสาทั่วประเทศ จึงร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นผ้าป่าจักรยานทางไกลเพื่อการศึกษา “กิจกรรมผ้าป่าปั่นปันบุญเพื่อน้อง 2 โรงเรียน”กรุงเทพฯ -ขอนแก่น

นายนิเทศก์ กล่าวอีกว่าซึ่งมีเส้นทางปั่นและจุดดังนี้ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เตรียมจักรยานและติด พุ่มผ้าป่าที่วัดหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2562 นอนพักที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยาต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นอนพักที่โรงเรียนเมืองใหม่ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นอนพักที่โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 1 มกราคม 2563 นอนพักที่ โรงเรียนนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 2 มกราคม 2562 นอนพักที่โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และวันที่ 3 มกราคม 2563 ถึงโรงเรียนสนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยในวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. -10:00น. ขบวนผ้าป่าปั่นปันบุญเพื่อน้อง 2 โรงเรียน จะเข้าสู่เทศบาลนครขอนแก่น รวมการปั่นทั้งสิ้น 6 วัน เป็นการปั่นเพื่อน้องครั้งที่ 5 จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธามา ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ได้ยอดเงินบริจาค รวมทั้งสิ้น กว่า 400,000 บาท.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads