วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

อำเภอชนบท จัดงานไหมมัดหมี่และของดีชนบทประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่

อำเภอชนบท จัดงานไหมมัดหมี่และของดีชนบทประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ตระการตา กลุ่มสตรีทั้งอำเภอชนบท ร่วมรำบวงสรวง เจ้าพ่อมเหศักดิ์

อำเภอชนบท จัดงานไหมมัดหมี่และของดีชนบทประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มสตรีทั้งอำเภอร่วมรำบวงสรวง เจ้าพ่อมเหศักดิ์ เปิดมิติใหม่สู่ความยิ่งใหญ่แห่งเมืองไหมหัตถกรรมมัดหมี่โลก ดั่งคำที่ว่า”ผ้าไหมมัดหมี่ที่ดีที่สุดอยู่ที่อำเภอชนบท”


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 9 ม.ค.ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานไหมมัดหมี่และของดีชนบทประจำปี 2563 และเปิดมิติใหม่สู่ความยิ่งใหญ่แห่งเมืองไหมหัตถกรรมมัดหมี่โลก โดยมีนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอชนบท นายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรี ตำบลชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ อดีต ส.ว.ขอนแก่น ราชการหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน พ่อค้าประชาชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิด


ดร.สมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอชนบทเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงมานาน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมจากการศึกษาพบว่าเมื่อปีพ.ศ 2483 ได้มีการจัดตั้งสถานีส่งเสริมเลี้ยงไหมชนบทซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอชนบท และได้ย้ายสถานีส่งเสริมการเลี้ยงไหมชนบท ไปตั้งสถานีขยายพันธุ์พืชขอนแก่น หรือศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นในปัจจุบัน ดังนั้น ณ ที่แห่งนี้ที่พวกเรายืนอยู่ จึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ และเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับไหมโดยตรงการทอผ้าไหมเป็นวัฒนธรรมของชาวอีสาน ที่ได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านานชาวบ้านส่วนใหญ่จะขอผ้าไหมเป็นเครื่องแต่งกาย ในโอกาสพิเศษโดยใช้เวลาว่างจากการทำนา และการทำงานอยู่กับบ้าน


ดร.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ผ้าไหมนั้นนอกจากจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตต่อสามัญชนแล้วยังเป็นอาภรณ์และสิ่งประดับสำหรับเจ้านายชั้นสูง เป็นการบ่งบอกถึงยศฐาบรรดาศักดิ์อีกด้วย ดังนั้นการที่อำเภอชนบทร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและส่วนราชการ ได้ริเริ่มจัดงาน”ไหมมัดหมี่และของดีเมืองชนบท”จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนและส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะถือว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหรือองค์กร ที่ต้องการให้การสนับสนุนการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนแล้วยังถือว่าเป็นการสร้างอานิสงส์อย่างใหญ่หลวง ที่ช่วยดำรงชีพหรือสืบทอดวัฒนธรรมสำคัญให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป


ดร.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่าดังนั้น ทำให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังสร้างสรรค์งานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชนบทประจำปี 2563 ขึ้นโดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดทั้งเป็นการสนับสนุนผ้าไหมเมืองชนบทให้เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศสู่ระดับสากลต่อไป


นายพยุง นอภ.เมืองชนบท กล่าวว่า อำเภอชนบทได้จัดงาน”ไหมมัดหมี่และของดีเมืองชนบท”ขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับในปีที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมโลก ได้ให้การรับรองให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมมัดหมี่ สร้างความปลาบปลื้มยินดีให้กับประชาชนชาวอำเภอชนบทเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดจัดงานประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2563 ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท รวมระยะเวลา 5 วัน 5 คืน มีการจัดกิจกรรมกับเพื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตวงจรชีวิตไหม การเดินแฟชั่น เล่าขานตำนานไหมมัดหมี่ชนบท การประกวดผ้าไหมลายแคนแก่นคูณละลายสร้างสรรค์ การจัดหาการจำหน่ายสินค้า และการออกร้านผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเมืองสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ บุญกุ้มข้าวใหญ่ การประกวดธิดาผ้าไหมมัดหมี่ โฮมพาแลงและการแสดงอื่นๆของกลุ่มแม่บ้านเด็กและเยาวชนพร้อมมหรสพสมโภช


นายพยุง กล่าวอีกว่าอำเภอชนบทเป็นอำเภอที่ เกี่ยวข้องกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และถอผ้าไหมมาโดยตลอด จนเป็นที่เล่าขานและขนานนามว่า”ผ้าไหมมัดหมี่ที่ดีที่สุดอยู่ที่อำเภอชนบท”และจากจุดเด่นของพื้นที่นี้เอง ทำให้อำเภอชนบท ได้จัดตั้งศาลาไหมขึ้น ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยให้เป็นศูนย์ศึกษาพัฒนา ศูนย์อนุรักษ์ และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และมีร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมมากกว่า 40 ร้านค้า และเพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจในการสื่อสารอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งการเผยแพร่ผ้าไหมซึ่งเป็นสินค้าอันลือชื่อของอำเภอชนบทจึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads