วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

พร้อม!ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 สู่การเป็น “เดอะมาราธอน ซิตี้”

พร้อม!ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 สู่การเป็น “เดอะมาราธอน ซิตี้”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

พร้อม!ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 สู่การเป็น “เดอะมาราธอน ซิตี้”


จังหวัดขอนแก่น ให้ความเชื่อมั่นต่อนักวิ่ง ชาวขอนแก่นตื่นตัว และพร้อมต่อการเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักวิ่งนานาชาติ ตอกย้ำการเป็น “เดอะมาราธอน ซิตี้” ของ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020

 

       เมื่อเวลา13.00 น.วันที่ 9 ม.ค.ที่ ห้องประชุมศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 (Khon Kaen International Marathon 2020) โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.ขอนแก่น ประธานในพิธี  กล่าวเปิดการแถลงข่าวและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานฯ และแถลงถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มข.  แถลงถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  แถลงถึงความพร้อมในด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลความปลอดภัยของนักวิ่งระหว่างการแข่งขัน   นายธวัชชัย สิมมา ผู้แทนรองอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  แถลงถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน ฯ  และมีผู้แถลงข่าวในฐานะผู้สนับสนุนหลักประกอบด้วย  นางกาญจนา กาญจนบัตร ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    นายอดิศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ ผู้ช่วยรองประธานและผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตัวแทนบริษัทเอไอเอ จำกัด  และ นายอรรถกร ดูงาม ผู้จัดการทั่วไป เครือเจริญโภคภัณฑ์   โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน หัวหน้าส่วนราชการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน  สื่อมวลชน  นักวิ่ง  และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก


       นายปานทอง รอง ผวจ.ขอนแก่น  กล่าวว่า  “จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” อันมีคำขวัญว่า “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูณ ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิก”  ความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นที่รู้จัก เลื่องลือไปสู่ประเทศต่าง ๆ โดยเป็นที่ทราบกันว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปี จะมีนักวิ่งจากชาติต่าง ๆ เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน  การจัดการแข่งขัน ”ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547

  โดยครั้งนี้เข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ซึ่งทางคณะผู้จัดงานมีจัดงานขึ้นเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  สร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผล  ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย  ช่วยให้ตระหนักรู้ เห็นภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ  พัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asian Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล
         รศ.นพ.ชาญชัย  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ รวมทั้งกำลังสติปัญญาและทรัพยากรถ่ายทอดไปยังชุมชนและสังคม ในด้านกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการสนามกีฬาต่าง ๆ และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมกับนำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ ถ่ายทอดไปยังชุมชนสังคมในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงจัดโครงการ “สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่าสิบปีโดยการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ”


       รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่า การแข่งขันวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” หรือ “Khon Kaen International Marathon” เป็นสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่ได้รับการรับรองเส้นทางการวิ่งได้มาตรฐานจาก องค์กรมาราธอน นานาชาติ หรือ AIMS และรับรองมาตรฐานในการจัดโดย IAAF ซึ่งสิทธิประโยชน์จากการรับรองของAIMS ทำให้ผู้ผ่านการแข่งขันจากรายการของเราสามารถนำ Certificate รับรองเวลาการแข่งขันไปใช้ในการสมัครมาราธอนได้ทั่วโลก  โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการบริหารจัดการและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่ผ่านมา และสำหรับปีนี้มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการปล่อยตัวนักวิ่งให้เร็วขึ้นกว่า 16 ครั้งที่ผ่านมา โดย ประเภทมาราธอน ฮาล์ฟ และมินิ มีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยอยู่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านถนนกัลปพฤกษ์ โดยมาราธอนปล่อยตัวเวลา 04:00 น. ฮาล์ฟมาราธอน 05:00 น. มินิมาราธอน 05:45 น. ส่วนประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ปล่อยตัวที่บริเวณประตูทางเข้าสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 07:30 น. โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่ประเภทฟันรันมีการเช็คระยะด้วย โดยมีจุด Check-Point ที่จุดกลับตัวบริเวณแยก ร.8”


     รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่า  “ในปีนี้เราได้ปิดรับสมัครในระยะมาราธอน ฮาล์ฟ และมินิ แต่ยังมีระยะเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  4.5 กิโลเมตร หรือ ฟันรัน ที่ยังเปิดรับสมัครอยู่ ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่เว็บไซต์  khonkaenmarathon.com การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020” เป็นการจัดครั้งที่ 17 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ซึ่งได้จัดวิ่งครบทั้งหมด  4  ประเภท  ได้แก่ ประเภทมาราธอน  ระยะทาง  42.195  กิโลเมตร  ฮาล์ฟมาราธอน  21.10  กิโลเมตร  มินิมาราธอน  11.55  กิโลเมตร  และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ  ระยะทาง  4.5  กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมินิมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรางวัลเงินสดรวม 1,503,400 บาท ซึ่งครั้งนี้ยังคงมีรางวัลพิเศษเงินสด 100,000 บาท สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประเภทมาราธอน  ระยะทาง  42.195  กิโลเมตร ซึ่ง คุณ Charles Kimutai Kigen นักวิ่งจากประเทศเคนยา ทำเวลาไว้ในการแข่งขันครั้งที่ 11 ที่เวลา 2 ชั่วโมง 17 นาที 8 วินาที”


        “ประชาชนชาวขอนแก่นให้ความสำคัญกับงานนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการจัดกิจกรรมทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีประชาชนตื่นตัวกับการจัดการแข่งขัน โดยคณะทำงานล้วนเป็นอาสาสมัครทำงานในฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ชาวบ้านก็ร่วมกิจกรรมทั้งสมัครเข้าแข่งขันและร่วมเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน ชุมชนรวมตัวกันออกมาต้อนรับนักวิ่งด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งมีนักเรียน นักศึกษาออกมาใช้กำลังแรงกาย แรงใจในหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักวิ่งประทับใจ  จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมงานพร้อมแล้วในทุก ๆ ด้าน  และให้ความเชื่อมั่นต่อนักวิ่งว่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ตอกย้ำในการเป็น “เดอะมาราธอน ซิตี้”  ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง”  รศ.นพ.ชาญชัย กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads