วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

สคร.7 อบรมเครือข่ายสื่อภาคอีสาน รู้ทันไวรัสโรคโคโรนา

สคร.7 อบรมเครือข่ายสื่อภาคอีสาน รู้ทันไวรัสโรคโคโรนา
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สคร.7 อบรมเครือข่ายสื่อภาคอีสาน รู้ทันไวรัสโรคโคโรนา


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 ก.พ. ที่ อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 บ้านโนนทัน อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมราชการ”เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สื่อสาร สาธารณะและสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพแก่เครือข่ายสื่อสารสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน”โดยมี ดร.เกษร แถวโนนงิ้วรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อสารสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน ในภาคอีสาน ร้อยแก่น สารสินธุ์ ร่วมงานอย่างพร้อมเพียงจำนวน 80 คน  ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

   ดร.เกษร  รอง ผอ.สคร.7 กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมควบคุมโรคได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2579 ในการป้องกันโรคควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่คุกคามประชาชนที่สำคัญสำคัญตามจุดเน้นของกลุ่มได้แก่การเร่งรัดการค้นหาวัณโรคดื้อยาตลอดจนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรค NCD การบาดเจ็บทางถนนนอกจากนี้ยังมีประเด็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่และเป็นนโยบายเร่งรัดที่สำคัญได้แก่โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โรคพิษสุนัขบ้า พยาธิใบไม้ตับหนอนพยาธิ Maria โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคตับอักเสบ โรคหัด โปลิโอ โรคจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม

   ดร.เกษร กล่าวอีกว่าดังนั้นกระบวนการสื่อสารเป็นกลไก สำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาชน ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ระบาดของโรคกระบวน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยการจัดทำประเด็นการสื่อสารที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลายการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สนับสนุนการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพต่างๆที่ออกจากโลกไปตามช่องทางสื่อสารต่างๆจะต้องมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานคือรวดเร็วทันท่วงทีชัดเจนถูกต้องและตรงประเด็น

นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร

ด้าน นพ.ธีรวัฒน์  ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าโรคติดต่อที่จะมีการเพิ่มขึ้น ดังนั้นกระบวนการควบคุมส่งเสริมป้องกันต่างๆ ถ้าจะให้ได้ผลดีจะต้องรับความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจนกลุ่มต่างๆ การสื่อสารสาธารณะหรือการให้ข้อมูลต่างๆจึงเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อโรค.ไม่ติดต่อต่างๆ การจะควบคุมได้ไม่ใช่เพียงแต่ใช้เรื่องยากับเรื่องวัคซีนเท่านั้น ยังใช้เรื่องการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเอง การปฏิบัติตัวต่างๆซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งหน่วยงานวิชาการต่างๆจะต้องส่งต่อไปให้เครือข่ายสื่อสารมวลชนหรือเครือข่ายมวลชนต่างๆในพื้นที่ เพื่อไปนำเสนอต่อให้สู่ประชาชนถ้าประชาชนปฏิบัติตัวได้ถูกต้องต่างๆโรคระบาดต่างๆในสุขภาพต่างๆก็จะลดลง หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลย

   นพ.ธีรวัฒน์  กล่าวด้วยว่าเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคอีสานเรา จะมีประเด็นหลายโรค อีกทั้งประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง ส่วนต่างๆก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดการสื่อสารแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายประชาชนที่จะรับข้อมูลจากเรา การจะป้องกันโรคต่างๆนอกจากทางฝ่ายสาธารณสุ ซึ่งทำในเรื่องการรักษา การให้บริการ ซึ่งฝ่ายสื่อมวลชนให้ข้อมูล เพราะหัวใจสำคัญก็คือประชาชนทุกคน ถ้าปฏิบัติตัวได้อย่างถูก ต้องรู้จักป้องกันตนเอง กินร้อนช้อนกลางล้างมือ ป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย ดังนั้น ให้คิดว่าโรคต่างๆก็คงจะไม่มีการระบาดในพื้นที่ของเรา หรือระดับประเทศ หรืออย่างน้อยถ้าลำบากก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง การประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญ

“ต้องขอบคุณทางเครือข่ายสื่อสารมวลชน ทุกท่านทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งจากทางพื้นที่ที่เสียสละเวลา มาร่วมกันในวันนี้ต้องขอบคุณคณะทำงานที่ได้เสียสละเวลาในเรื่องการจัดต่างๆก็หวังว่าการประชุมวันนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”นพ.ธีรวัฒน์ กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads