วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

เปิดบ้าน”นางฟ้ากัลยาณวัตร”วิชาการ 100 ปี

เปิดบ้าน”นางฟ้ากัลยาณวัตร”วิชาการ 100 ปี
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดบ้าน”นางฟ้ากัลยาณวัตร”วิชาการ 100 ปี


เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ รร.กัลยาณวัตร ถ.กลางเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในงานพิธี”เปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ 100 ปี กัลยาณวัตร ประจำปี 2562″โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอง ผอ.สพม. 25 ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รอง อธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี กศจ.หนองคาย นายลิขิต เพชรผล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิกัลยาณวัตร นางกฤติกา อภิชนตระกูล นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู รร.กัลยาณวัตร น.ส.ลัสดา กองคำ ประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.กัลยาณวัตร นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผอ.โรงเรียนกัลยาณวัตร ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ. (เชี่ยวชาญ) รร ขอนแก่นวิทยายน นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผอ.รร.ชุมแพศึกษา  นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี ผอ.รร.พังทุยพัฒนศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาคณะคุณครู บุคลากร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิด


ดร.วัฒนาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่าต้องขอชื่นชมโรงเรียนกัลยาณวัตรโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีบุคลากรมากด้วยความรู้ความสามารถ สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลานานครบ 100 ปี ที่จะมาถึงในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 นี้ ไม่เฉพาะแต่ละด้านวิชาการ แต่โรงเรียนยังเล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น เสริมทักษะให้กับนักเรียนรู้จักคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ จากนามธรรมเป็นรูปประธรรม

ปรากฏเป็นนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงผลผลิตของนักเรียน รวมทั้งในเวทีในการ การแสดงศักยภาพของนักเรียนโดยนำเสนอเป็น Best Practice ของโรงเรียนต่อชุมชน ผู้ปกครอง ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า”เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานสากลในปี 2563″ อย่างแท้จริง


ด้านนายประวิทย์กาสา ผอ.โรงเรียนกัลยาณวัตร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทางวิชาการเปิดรั้วโรงเรียน (Open House )ภายใต้ชื่อเปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ 100 ปีกัลยาณวัตรประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารการคิด และการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครอง และชุมชนได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีโรงเรียนกัลยาณวัตร

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงผลผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้รวมทั้งการนำเสนอโครงงานการแสดงผลงานกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาIS การนำเสนอ Best Practice ทูบีนัมเบอร์วัน งานเศรษฐกิจพอเพียง งานสภานักเรียน เป็นต้นนอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงผลผลิตถนนคนเก่ง และแสดงศักยภาพนักเรียนบนเวที.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads