วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

สมาชิกฯเลือก”เกียรติภูมิ”นั่ง ว่าที่ หน.พรรคเศรษฐกิจใหม่ หลังประชุมใหญ่

สมาชิกฯเลือก”เกียรติภูมิ”นั่ง ว่าที่ หน.พรรคเศรษฐกิจใหม่ หลังประชุมใหญ่
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 สมาชิกฯเลือก”เกียรติภูมิ”นั่ง ว่าที่ หน.พรรคเศรษฐกิจใหม่ หลังประชุมใหญ่

สมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ทั่วประเทศ ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ รักษาการณ์ เพื่อนำเสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับรอง พร้อมทั้งขับคณะกรรมการชุดรักษาการณ์ปัจจุบัน ออกจากการเป็นกรรมการรักษาการณ์

ผศ.ดร.ทนายวัน สุวรรณพงษ์

       เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 29 ก.พ. ที่ อาคารพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีนครขอนแก่น (ม.อีสาน เดิม) ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.ทนายวัน สุวรรณพงษ์ สมาชิกพรรค อดีตผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 เบอร์ 16 จังหวัดขอนแก่น ในนามพรรคเศรษฐกิจใหม่จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ของสมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงขึ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ รักษาการ ชุดปัจจุบัน โดยมีนายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตัวแทน กกต.และสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ร่วมประชุม จำนวน 280 คน

นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์

       นายเกียรติภูมิ อดีตรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ กล่าวว่าการประชุมของสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ทั่วประเทศ ในวันนี้ เพราะว่ามีสมาชิกได้เรียกร้องให้มีการประชุม ด้วยสาเหตุพรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีปัญหามาก่อนหน้านี้ ซึ่งตนเองเคยแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งตอนนั้นเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ คนแรก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ในการจัดงานการประชุมในวันนี้มีสาเหตุ เนื่องมาจากคณะกรรมการรักษาการณ์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้ละเมิดข้อบังคับพรรคข้อที่ 14 กล่าวคือไม่จัดการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน 60 วัน ตามที่ข้อบังคับพรรคข้อที่ 14 กำหนด และยังละเมิดข้อบังคับพรรคข้อที่ 8 โดยการทำลายโครงสร้างของพรรค คือ เสนอยุบสำนักงานตัวแทนพรรคหลายจังหวัด เช่นสำนักงานตัวแทนพรรค ประจำจังหวัดมหาสารคาม ทั้งที่ไม่มีความผิด และละเมิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 33 ( 1)( 2 )จึงทำให้เสียหาย ทำให้พรรคไม่มีเสถียรภาพ

      นายเกียรติภูมิ กล่าวด้วยว่าดังนั้นการกระทำของคณะกรรมการรักษาการณ์ จึงขัดกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คณะกรรมการรักษาการชุดนี้ จึงขัดกับความชอบธรรมในการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่อีกต่อไป ดังนั้นสมาชิกพรรคที่มาประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของพรรค ตามที่ข้อบังคับพรรค ข้อที่ 58 รับรองไว้ และเป็นผู้เสียหาย ต่อการกระทำของคณะกรรมการรักษาการนี้ด้วยจึงถือเอาการประชุมวันนี้เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองรับรองต่อไป

      นายเกียรติภูมิ กล่าวอีกว่า หากไม่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ทางพรรคฯอาจจะอยู่ไม่ได้ สมาชิกพรรคฯที่มาประชุมในวันนี้ทุกคน มีอุดมการณ์ สามารถที่จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่อเพื่อกอบกู้พรรคฯไว้ไม่ให้พรรคที่เราตั้งเอาไว้ ดั่งอุดมการณ์ที่มีต่อประเทศชาติ คือต้องการที่จะสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไป พร้อมทั้งจะพยายามสร้างโครงการดีๆให้กับพี่น้องประชาชน ให้มีภาวะความเป็นอยู่มีรายได้ที่ดีขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต อันนี้คือความตั้งใจของเราตั้งแต่ก่อตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่

      “เพราะว่าการที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ประชาชนเห็นอยู่นั้นยังมีความไม่เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นการที่สมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ มีความต้องการทำให้เป็นหนึ่งเดียว อันเป็นมติพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ถูกต้อง เพราะที่ผ่านมาจะมีมติที่ไม่ถูกต้องมาตลอด ดังนั้นเราต้องทำให้ทุกอย่างถูกต้อง ให้ กดต. รับรองในประชุมใหม่ในครั้งนี้ พรรคจึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย จะไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย ในด้านเอกสารทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายทุกประการ ซึ่งที่ผ่านมา มีขบวนการที่กระทำโดยไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งทางพรรคฯต้องแก้ไขตรงนั้น”นายเกียรติภูมิ กล่าว

     สำหรับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ แทนคณะกรรมการ รักษาการ ชุดปัจจุบัน ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นายเกียรติภูมิ สิริพันธุ์ หัวหน้าพรรค 2. นายสุรสิทธิ์ เปล่งสมสมบัติ รองหัวหน้าพรรค 3.นายทีฆวัฒน์ เวศอุไร เลขาธิการพรรค 4. นางนัถรัฐ แดนโพธิ์ รองเลขาธิการพรรค 5. นายสุเมธ สุเมธกุลโฆษกพรรค 6.นายธนวรรณ์ พามี นายทะเบียน 7 .นายประกาย ศรีวงศ์ เหรัญญิก 8. นายฐาปกรณ์ โนนศรีโคตร กรรมการบริหารอื่นๆ.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads