วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

ชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล

ชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มี.ค. ที่ ห้องอัพทาวน์โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ถนนพิมพสุต เทศบาลนครขอนแก่น ร.ท.คำสอน ชำนาญ ประธานชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 เป็นประธานการแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลของชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7 /27 โดยมีสมาชิกชมรมทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 และสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้

ร.ท.คำสอน  ชำนาญ

ร.ท.คำสอน ชำนาญ ประธานชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 กล่าวว่าเนื่องด้วย ชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดง”คอนเสิร์ตการกุศล”เพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 โดยพบกับพิมพา พรศิริ และพรศักดิ์ ส่องแสง ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมพ.ศ 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึง 21.00 น.ณ ห้องประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือ และสนับสนุนในการดำรงชีพ โดยเฉพาะสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบ 2.เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้กับสำนักงาน 3.เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 4. เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกชมรมและครอบครัว พร้อมเพื่อนๆนักรบที่ประสบภัยธรรมชาติ และ 5 .เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกชมรมและครอบครัวที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ


“ในรายการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานการกุศลชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 จึงขอเชิญชวน ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วม สนับสนุนกิจกรรมการแสดง”คอนเสิร์ต การกุศล” เพื่อหารายได้เป็นกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมนายทหารนอกประจำการรุ่นที่ 7/27 ซึ่งในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะไม่มีการ เรี่ยไร หรือบังคับขู่เข็ญ ให้สนับสนุนการจัดงานแต่อย่างใด หรือโอนเข้าบัญชีได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาศรีจันทร์หมายเลข 4 3 7 0 7 2 1 9 7 0″ร.ท.คำสอน กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads