วันพุธ 15 กรกฎาคม 2020

ชาวบ้านโคกกล่อง อ.บ้านไผ่ !ร้องสื่อ ฝายพัง วอนรัฐเร่งสร้าง

ชาวบ้านโคกกล่อง อ.บ้านไผ่ !ร้องสื่อ ฝายพัง วอนรัฐเร่งสร้าง

ชาวบ้านโคกกล่อง อ.บ้านไผ่ !ร้องสื่อ ฝายพัง วอนรัฐเร่งสร้าง


ชาวบ้านโคกกล่อง อ.บ้านไผ่ ร้องสื่อ!พิษพายุโซนร้อน “โพดุล” ทำฝายพัง ขาดน้ำ ทำการเกษตร เดินทางสัญจรไปมาลำบาก วอนรัฐเร่งสร้าง ให้ได้มาตรฐาน ใช้งานคงทน

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 8 มี.ค.ที่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเม๊ก (ฝายลำห้วยเม๊ก) บ้านโคกกล่อง หมู่ 11 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายจิณณวัตร สมออร กำนันตำบลบ้านหินตั้ง พร้อมด้วยนางยุภาพร แสนลา ผญบ.บ้านโคกกล่อง หมู่ 11 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นำชาวบ้าน บ้านสว่าง บ้านโคกกล่อง บ้านแก่นคำ บ้านหินตั้ง บ้านหนองฮี และบ้านหนองไผ่ หมู่ 12 กว่า 50 คน ลงพื้นที่สำรวจดูฝายลำห้วยเม๊ก ที่มีสภาพหักพัง จากอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล”

นางสมจิตร  แก้วกัญญา
นางสมจิตร แก้วกัญญา อายุ 58 ปี อาชีพทำไร่ -ทำนา อยู่บ้านเลขที่ 118 บ.โคกกล่อง หมู่ 11ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมามีพายุโซนร้อน “โพดุล” พัดผ่านทำให้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เกิดน้ำท่วม ขณะเดียวกันกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากได้กัดเซาะฝายห้วยเม๊ก พังชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถกักเก็บ น้ำ ได้ในฤดูฝน ที่จะมาถึง ตลอดจน เส้นทางสัญจร ไปมาเพื่อที่จะลำเลียงผลผลิตไม่สามารถ เดินทางสัญจรไปมาได้ ทำให้ ต้องเดินทางอ้อมจากบ้านโคกกล่อง ไปบ้านไพศาล ซึ่งมีระยะทาง กว่า3 กิโลเมตร ซึ่งสร้างผลกระทบต่อ ชาวบ้าน ในพื้นที่เป็นอย่างมาก จึงอยากให้ ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสร้างฝายให้แล้วเสร็จก่อนที่ฤดูฝน จะมาถึง เพื่อที่จะได้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรต่อไปอีกทั้งยังใช้ให้เป็นทางสัญจรเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายขึ้นไม่ต้องอ้อมไกล เพราะได้รับความลำบากมาก

นางยุภาพร   แสนลา
ด้านนางยุภาพร  ผญบ.บ้านโคกกล่อง หมู่ 11 ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น กล่าวว่าการที่กลุ่มชาวบ้านมาวันนี้ เพราะว่าชาวบ้านโคกกล่อง หมู่ที่ 11 ที่ได้รับความเดือดร้อน จากฝายกั้นห้วยเม็กตรงนี้ พังลงมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม เพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นที่สัญจรไปมาของชาวบ้าน แล้วก็เป็นถนนที่ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร อีกอย่าวฝายตรงนี้ก็เป็นฝายกั้นน้ำสำหรับทำการเกษตร พอดีในช่วงพายุโพดุล ก็พัดผ่านมา ทำให้ฝายตรงนี้มันพัง แล้วทำให้ไม่มีน้ำใช้ทำให้ชาวบ้าน ที่จะใช้น้ำในการทำการเกษตร หลังจากฤดูทำนา ซึ่งจะทำการปลูกผักปลูกหญ้า เพื่อนำไปขาย ไม่สามารถใช้น้ำ ตลอดจนการใช้ถนนเส้นนี้ได้ ซึ่งทางผู้นำหมู่บ้านได้เสนอโครงการสร้างฝายห้วยเม๊ก เข้าไปทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง แล้วเพื่อที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้าน

 

นางยุภาพร กล่าวด้วยว่าซึ่งตอนนี้ก็ผ่านงบประมาณไปแล้ว ในวงเงินก่อสร้าง 400,000 บาท ซึ่งคาดว่า งบประมาณจำนวนนี้คงจะสร้างฝายห้วยเม๊ก แห่งนี้ คงใช้งานได้ไม่นาน ยกตัวอย่างเช่น ในตำบลหินตั้ง มีฝายกั้นลำน้ำอยู่ประมาณ 3-4 แห่ง มีระยะห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตรโ ดยฝ่ายที่อยู่เหนือฝายห้วยเม๊ก ได้วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง 500,000 บาท ก่อสร้างในปี 2561 ซึ่งมีแนวโน้มว่ากำลังจะพังลง ทำให้ ไม่มั่นใจว่าฝายห้วยเม็กที่ได้วงเงินงบประมาณมาจำกัด จะใช้งานได้นานหรือไม่ ในเรื่องดังกล่าวฝาก นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ตลอดจน นายสมศักดิ์ จันทร์ตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่มาดูในเรื่องนี้ด้วย


นางยุภาพร กล่าวอีกว่าโดยในที่ประชุมสภาเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมาได้มีการเสนอโครงการเข้าไปแล้ว ซึ่งมีงบประมาณเข้ามาแล้ว แต่ว่าชาวบ้านมาบอกว่ามันช้า แล้วก็งบประมาณ ที่อบต.หินตั้ง จัดทำโครงการนี้มาอาจจะน้อย มันจะไม่พอกับการสร้าง อันเป็นมาตรฐาน เพราะว่าในตำบลหินตั้ง มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน การเสนอของบประมาณก็เยอะ แล้วก็แบ่งไปแต่ละหมู่บ้านจำนวน12 หมู่บ้าน ของตำบลหินตั้ง ทำให้ได้รับงบประมาณน้อย ตามไปด้วย จึงอยากจะให้ทางกระทรวง เข้ามาช่วยชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่สำคัญอยากให้การสร้างฝายทำให้มันเป็นมาตรฐาน แข็งแรง ตลอดจนรีบเร่งก่อสร้างฝายให้แล้วเสร็จ ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก เพราะว่าไม่มีเส้นทางที่สัญจรผ่านไปมา เพราะว่าถ้าจะเดินทางต้องไปอ้อมเป็นระยะทาง 2- 3 กิโลเมตร ทำให้เสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ยิ่งฤดูฝนใกล้เข้ามาจะทำ ให้ฝายไม่มีกักเก็บน้ำ เพื่อนำไปใช้ในด้านการเกษตร อันนี้สำคัญมาก

About The Author

Related posts