วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

มทร.อีสาน ว.ขอนแก่น เร่งสร้างชุดครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดดูดอากาศ

มทร.อีสาน ว.ขอนแก่น เร่งสร้างชุดครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดดูดอากาศ

มทร.อีสาน ว.ขอนแก่น เร่งสร้างชุดครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดดูดอากาศ


วันที่ 1 เม.ย. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีโครงการ ราชมงคลขอนแก่นร่วมใจสู้ภัยโควิด19 ระดมนักวิจัย เร่งสร้างชุดครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดดูดอากาศแบบ Negative Pressure โดยมี คณาจารย์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น) ว่าที่ ร.อ.สุนทร อนุภาพไพรบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์เขมวัตร อินทรวิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ธวัชชัย สิมมา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ขุนแผน ปฏิมาประกร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ชาญชัย สุวรรณเขต อาจารย์พิจิตร บัวระภา สาขาวิชา อส.บ อาจารย์บรรลุ เพียชิน โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมพลังเร่งสร้างชุดครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดดูดอากาสแบบ Negative Pressure

เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ รับมือไวรัสโควิด-19 โดยเน้นความสะดวก ปรับใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม ดังนี้ เตียงเข็นผู้ป่วยขนาดปกติที่ใช้ในโรงพยาบาล โครงครอบเตียงที่ใช้พลาสติกแผ่นใสพิเศษ และอุปกรณ์สำคัญได้แก่ กล่อง Filter Box ถือเป็นหัวใจของการกรองอากาศเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

อุปกรณ์ในกล่องประกอบด้วย Pre-Filter เพื่อกรองอากาศขั้นต้น หลอด UV-C Lamp เพื่อฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ต่างๆ และ HEPA Filter ต่อท่ออะลูมิเนียมเพื่อควบคุมแรงดันอากาศให้เป็นลบ หรือ Negative Pressure ดูดอากาศภายในจากเตียงผ่านการกรองเชื้อโรคต่างๆ ผ่านการฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้เคลื่อนย้ายและบุคลากรภายนอก ราคา ประมาณ 30,000 กว่าบาท ในภาวะการระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ขาดแคลนอุปกรณ์นับว่า เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกับการเสียสละและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของบุคลากร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทุกๆท่าน.

About The Author

Related posts