วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

“รร.ขอนแก่นวิทยายน “จัดเต็ม สอนผ่านระบบออนไลน์

“รร.ขอนแก่นวิทยายน “จัดเต็ม สอนผ่านระบบออนไลน์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“รร.ขอนแก่นวิทยายน “จัดเต็ม สอนผ่านระบบออนไลน์

 

รร.ขอนแก่นวิทยายน เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียนก็ได้ความรู้เพิ่ม พร้อมความเข้มงวดเหมือนเรียนในห้องปกติ มีการเช็คชื่อและต้องเปิดกล้องให้เห็นหน้าในแต่ละวิชาป้องกันการหนีเรียน

       เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ เตรียมความพร้อมของนักเรียนม.1 และม.4 ในโครงการ English Program โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถนนกลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมผู้บริหารและครูผู้สอน นำสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ชมการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนโครงการ “English Program” หรือ EP ระดับชั้น ม.1 จำนวน 3 ห้องรวม 90 คน และระดับ ม.4 จำนวน 3 ห้อง รวม 90 คน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนม.1 และม.4 ในโครงการ English Program พร้อมขยายผลเพื่อเตรียมการสอน เตรียมความพร้อมสำหรับห้องเรียนในโครงการ Gifted และโครงการห้องเรียนทั่วไป อีกทั้งเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนการสอนของนักเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ซึ่งมีอาจารย์ชาวไทยคอยให้การช่วยเหลือทางด้านการจัดตารางเรียนและเช็คความพร้อมของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องมีความเข้าใจในการเรียนออนไลน์ของบุตรหลาน เพราะผู้ปกครองต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนทั้งคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค,ไอแพด หูฟัง ไมโครโฟนและกล้อง เว็บแคม เพื่อพัฒนาความพร้อมในทุกกลุ่มสาระ ที่มีการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีดร.อดุลย์เดช ฐานะ รอง ผอ.(เชี่ยวชาญ) นางอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program (EP.)พร้อมด้วยบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ของ รร.ขอนแก่นวิทยายน ได้เชิญสื่อมวลชนหลากหลายแขนง ให้การต้อนรับและนำชม

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร

      ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษาออนไลน์อย่างเต็มที่ เพราะขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งการจัดการศึกษาออนไลน์ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่ที่รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นมากที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดขึ้น โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เริ่มต้นที่ โครงการ EP จากนั้นได้ขยายผลสู่ห้องเรียนปกติแล้ว โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ พร้อมให้บริการการจัดสอนออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนฯ ได้ทำโครงการการเรียนการสอนออนไลน์ของโครงการ EP ขอนแก่นวิทยายน โดยเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ส่งผลกระทบในภาพกว้าง โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา การเรียน การสอน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจึงแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสทางการเรียน จึงมีการเตรียมความพร้อมจากแบบเดิม มาเป็นการเตรียมความพร้อมผ่านการเรียนออนไลน์ ซึ่งหลังจากที่ได้เตรียมความพร้อมผ่านการเรียนออนไลน์ของกลุ่ม English Programแล้ว ก็จะมีการขยายไปยังห้องเรียนทั่วไปในวันที่ 16 พ.ค.2563ที่จะถึงนี้ พร้อมทั้งมีการเช็คชื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่จะไม่สามารถโดดเรียนได้

       ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าวอีกว่า ถ้าหากมองถึงคุณภาพ และความทัดเทียมกัน ระหว่างการเรียนในห้องเรียน กับการเรียนการสอนออนไลน์ คงตอบกันไม่ได้ เพราะนักเรียนบางคนที่เรียนเก่ง สอบได้คะแนนดี เพราะมีการหาความรู้เสริมจากการดูหนังผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆด้วย แต่การเรียนออนไลน์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นั้นจะมีการพัฒนาไปในอนาคตในเรื่องของการส่งงานโครงการต่างๆได้ ซึ่งจะมีการขยายให้ครอบคลุมไปทุกกลุ่มวิชาการเรียน การสอน โดยหลักสูตรปกติ และ ห้องเรียนโครงการพิเศษระดับ ม.2,3,5และ ม.6 นั้นโรงเรียนพร้อมเปิดให้เรียนออนไลน์ในวันที่ 16 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ แต่สิ่งที่เห็นชัดเจนของการเรียนออนไลน์ คือป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เพราะไม่มีการรวมตัวกันของครู นักเรียน ผู้ปกครองก็หมดห่วง เพราะบุตรหลานอยู่บ้านแล้วยังได้เรียนหนังสือด้วย

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ

        ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รอง ผอ.(เชี่ยวชาญ) รร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวเพิ่มเติมว่าได้วางแผนกันมานานตั้งแต่ช่วงแรกๆของการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 เราจึงมีความพร้อมพอสมควร ครูผู้สอนตื่นตัวในการจัดการเรียนการสอน มีการประชุม วางแผนเพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่เพียงแค่นักเรียน ในห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program เท่านั้นที่ทางโรงเรียนจัดสอนด้วยระบบห้องเรียนออนไลน์ ลำดับต่อไปจะขยายผลไปยังห้องเรียนอื่นทั้ง ห้องเรียน Gifted คู่ขนาน หรือห้องเรียนทั่วไป โดยเริ่มเรียนในวันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม นั่นหมายความว่า รร.ขอนแก่นวิทยายน จะเปิดเทอมตามปฏิทินเดิมแต่แทนที่จะเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนก็เปลี่ยนเป็นนั่งเรียนที่บ้านแทน โดยเรียนผ่านระบบออนไลน์ไปจนกว่าจะถึงวันเปิดเรียนจริง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 63

 

       ดร.อดุลย์เดช กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระฯไปประชุม PLC กันในระดับเดียวกัน สอนวิชาเดียวกันไปจัดแบ่งเนื้อหา กำหนดครูผู้สอน วิธีการจัดสอนโดยใช้โปรแกรม ที่สามารถตรวจสอบผู้เข้าเรียน ตรวจสอบการส่งการบ้าน การส่งงาน ประเมินผลผู้เรียนก่อนสอน-หลังสอน และนักเรียนประเมินครูผู้สอนด้วย เมื่อการจัดเตรียมระบบการสอนพร้อมหมดแล้ว ก็จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียนได้ทราบในลำดับถัดไป โดยจะขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น และกำหนดให้จัดสอนทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 ในจำนวน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอักษรศรี ชาติศรี

        ด้าน นางอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program (EP.) รร.ขอนแก่นวิทยายน กล่าวเสริมว่าก่อนจะเปิดห้องเรียนออนไลน์เริ่มสอนจริงวันที่ 17 เม.ย.ทางคณะครูและทีมงานได้เตรียมตัวซักซ้อมความพร้อมก่อนหน้านั้นเป็นแรมเดือน นัดประชุมกันบ่อยครั้งทั้งครูไทยและครูต่างชาติ วางแผน ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ นัดแนะให้เด็กๆและผู้ปกครองเตรียมอุปกรณ์การเรียน คือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค หรือ ไอแพด หูฟัง ไมโครโฟน คุณภาพพอใช้ได้ไม่ต้องแพงมาก ขณะที่คุณครูเองก็ฝึกการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆให้เป็น เตรียมการสอนวันละประมาณ 2 ชั่วโมง

      นางอักษรศรี กล่าวด้วยว่าซึ่งในวันแรกที่เข้ามาเรียน เด็กนักเรียนก็ตื่นเต้นกันมากกับการเรียนแบบใหม่ที่ทันสมัย ทุกคนนั่งเรียนที่บ้าน มีไลน์กลุ่มใช้ติดต่อสื่อสารกับครูประจำกลุ่ม และตื่นเต้นกับครูชาวต่างชาติที่เพิ่งเจอและได้เรียนด้วยกันเป็นครั้งแรก แรกๆมีปัญหาบ้างในการเข้าใช้ห้องเรียน Google Classroom และ เข้าใช้โปรแกรม Meet แต่หลังจากนั้นทุกอย่างก็ไม่มีปัญหา การเรียนการสอนก็ลื่นไหลและเตรียมความพร้อมก่อนหน้านี้พอสมควร ดังนั้นวันนี้เป็นวันแรกในชั่วโมงที่ 1 อาจมีปัญหาบ้าง แต่พอถึงชั่วโมงที่ 2 ทุกอย่างก็ลงตัว ทางโครงการต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ที่สนับสนุน คณะครูทุกท่าน ขอบคุณท่านผู้ปกครอง และขอบใจนักเรียนทุกคน มา ณ โอกาสนี้

น.ส.รัญชิดา รจนากิจ (น้องเบลล์)

    ด้าน น.ส.รัญชิดา รจนากิจ (น้องเบลล์) นักเรียนชั้น ม.4 โครงการ English Program (EP.)รร.ขอนแก่นวิทยายน ซึ่งสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ได้เต็ม 100 คะแนน และเป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน (American Learning) กล่าวว่า ในช่วงเวลาของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็เข้าใจว่าทุกคนต้องกักตัวเองอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยผู้เป็นพ่อ แม่ก็เข้าใจ โดยเฉพาะ เมื่อทราบว่าทางโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนออนไลน์ ก็พากันหาซื้ออุปกรณ์การเรียนมาจัดเตรียมให้พร้อม โดยส่วนตัวรู้สึกพร้อมเสมอ ที่ถึงแม้นจะหยุดเรียนอยู่บ้าน แต่ไม่ได้ทำให้เสียการเรียนแต่อย่างใด กลับทำให้ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้นว่าการเรียนจะไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนตามปกติก็ตาม แต่เมื่อ มีปัญหา ไม่เข้าใจ ก็สามารถสอบถาม ได้ทุกช่วงเวลา ซึ่งทางผู้สอน ได้แบ่งช่วงเวลาในการซักถามให้ เมื่อไม่เข้าใจในบทเรียนที่ทำการสอน ทำให้มีการเรียนที่ต่อเนื่องไม่ขาดช่วง ในด้านการศึกษา ซึ่งได้เริ่มเรียนมาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads