วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. เจลล้างมือ และที่กดเจล

กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. เจลล้างมือ และที่กดเจล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. เจลล้างมือ และที่กดเจล


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กฟผ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดยนายสหชาติ พิลาออน ช.อปอ-1 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ วศ.11 อฟอ. และนายสมศักดิ์ พลาชีวะ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าน้ำพอง (กบรพ-ฟ.) น.ส.สุธัญญา วิริยภากร หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าน้ำพอง (กบหพ-ฟ.) สนับสนุนน้ำดื่มน้ำใจ กฟผ. จำนวน 100 แพ็ค เจลล้างมือ ขนาด 450 มล. จำนวน 5 ลิตร ขนาด 250 มล. จำนวน 5 ขวด ที่กดเจล 5 อัน และหน้ากากผ้า จำนวน 200 ชิ้น เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้ ได้มอบที่กดเจล จำนวน 1 อัน เจลล้างมือ ขนาด 450 มล. จำนวน 1 ลิตร และหน้ากากผ้า จำนวน 20 ชิ้น แก่พลังงานจังหวัดขอนแก่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads