วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่จีนประกาศ จัดตั้งเขตสองแห่งคือXisha  และ Nansha

ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่จีนประกาศ จัดตั้งเขตสองแห่งคือXisha  และ Nansha
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่จีนประกาศ จัดตั้งเขตสองแห่งคือXisha  และ Nansha

       นอกเหนือจากการระบาดใหญ่ของ Covid -19 แล้วสถานการณ์ทางทะเลตะวันออก เมื่อเร็วๆนี้  มีการพัฒนาที่ซับซ้อนมากมาย ได้ดึงดูดความสนใจของมติมหาชนนานาชาติ

      การที่จีนทุบ เรือประมงเวียดนามละเมิดเขตเศรษฐกิจพิเศษของมาเลเซียและฟิลิปปินส์และประกาศจัดตั้งเขตXisha  (เวียดนามเรียกว่า Hoangsa) และ เขต Nansha (เวียดนามเรียกว่า Truong Sa)

      เป็นของเมือง แทมซาจังหวัดไหหนานประเทศจีน ในภูมิภาคทะเลจีนใต้ซึ่งก่อให้เกิดขึ้นความตึงเครียดและปฏิกิริยา ของประเทศที่เกี่ยวข้องและความคิดเห็นสาธารณะระหว่างประเทศ

     นักวิชาการต่างประเทศได้เหตุผลว่าการกระทำของจีนเหล่านี้เป็นการละเมิดกฎหมายสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายทะเลปี 2525 (UNCLOS 1982) รวมถึงข้อตกลงทางทวิภาคีระหว่างจีนและประเทศที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 เมษายน นักวิจัยที่มีชื่อเสียงCarly A.Thayer ศาสตราจารย์แห่ง Defense Academy-มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (ออสเตรเลีย) กล่าวว่า “การกระทำของจีนที่จัดตั้ง เขต 2 แห่งเพื่อบริหาร Hoangsa และTruong Sa เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดกฎหมายตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ละเมิดปฏิญญาว่าด้วยการดำเนินงานของภาคี ในทะเลจีนใต้ (DOC) ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกระบวนการเจรจาระหว่างจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้ได้รับข้อผูกพันทางกฎหมาย ในทะเลจีนใต้ (DOC)” จากรายงานของผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการกระทำเมื่อไม่นานมานี้ ของจีนต่อจิตวิญญาณและเนื้อหาของ “ข้อตกลงของหลักการพื้นฐานสำหรับการแก้ไขปัญหาการเดินเรือระหว่างเวียดนาม – จีน” ได้ลงนามในปี 2554 และเขาก็กล่าวว่า “การประกาศ ประกาศจัดตั้งเขต สองแห่งของจีนเป็นเรื่องผิดกฎหมายบล็อกล่วงหน้าประกาศอธิปไตยในทะเลของเวียดนามและฟิลิปปินส์”

      การตัดสินใจของจีนเหล่านี้ได้ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงจากเวียดนามและประชาคมระหว่างประเทศที่พิจารณาว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของเวียดนามอย่างไรแรง Le Thi Thu Hang โฆษกกระทรวงต่างประเทศของเวียดนามเมื่อวันที่ 19 เมษายน เล่าว่า “เวียดนามมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายอย่างเพียงพอที่จะยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะ Hoang Sa และหมู่เกาะ Truong Sa และคัดค้านการจัดตั้ง” เมืองแทมซา และการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพราะได้ละเมิดอำนาจอธิปไตยของเวียดนามอย่างจริงจัง ฝ่ายเวียดนามกล่าวว่าการประกาศจัดตั้งเขต สองแห่งของจีนเหล่านี้ไม่มีคุณค่าทางกฎหมายอย่างแท้จริง เพราะว่าการประการแรก เวียดนามคิดว่า(UNCLOS 1982) พื้นฐานทางกฎหมายกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมเท่านั้น เกี่ยวกับน่านน้ำระหว่างเวียดนามและจีน” ดังนั้นเวียดนามจึงมีอำนาจอธิปไตยยาวนานเหนือหมู่เกาะทั้งสองนี้ด้วยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมาย และเวียดนามได้ยืนยันซ้ำๆ อธิปไตย อธิปไตยและเขตอำนาจศาลในทะเลจีนใต้ที่กำหนดไว้ตาม ภายใต้บทบัญญัติของUNCLOS 1982 ซึ่งเวียดนามและประเทศในพื้นที่ทะเลจีนใต้เป็นสมาชิก ประการที่สอง คือ การที่จีนใช้กำลังเพื่อครอบคลุมทั้งหมู่เกาะ Hoang Saและโครงสร้าง 7 ประการของหมู่เกาะ Truong Sa นั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติ นอกจากนี้มติ 2625 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 1970 ได้ยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ยอมรับการใช้กำลังเพื่อละเมิดความสมบูรณ์ของดินแดนของประเทศอื่นๆถึงแม้นว่าจีนได้ครอบครองก่อนทั้งสองนี้ แต่จีนก็ยังไม่สามารถเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างถูกกฎหมาย

       ความคิดเห็นสาธารณะในฟิลิปปินส์ก็เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศออกมาพูดต่อต้านการกระทำของจีนในการจัดตั้งสองเขตใหม่กับแถลงการณ์ที่ แข็งแกร่งเหมือนจะตอบโต้ต่อการเรือตำรวจของจีนได้จมเรือประมงเวียดนามในวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา นายอัลเบิร์ตเดลโรซาริโอ ในอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลคัดค้านการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ สองแห่งของจีนเพื่อควบคุมทะเลจีนใต้ “เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลต่อต้านการกระทำล่าสุดของจีนเช่น เดียวกับที่เราทำถูกต้อง วันที่ 8 เมษายน หลังจากเหตุการณ์เรือตำรวจของจีนได้จมเรือประมงเวียดนาม”

      ในคำพูดของเขา อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนายอัลเบิร์ตเดลโรซาริโอ อ้างถึงคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ต่อประเทศจีนในวันที่ 8 เมษายน ว่าเรือตำรวจของจีนจมเรือประมงเวียดนามในหมู่เกาะพาราเซล เมื่อวันที่ วันที่ 2 เมษายน และกล่าวหาว่าจีนได้ส่งเสริมการอ้างสิทธิ์ที่ผิดกฎหมายในทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศต่างๆกำลังตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของ Covid -19  สร้างความเสียหายให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประชาคมระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการณ์คัดค้านและเรียกร้องให้จีนดำเนินการ ตามกฎหมายสากลโดยอ้างว่าสหรัฐฯ “มีความกังวลอย่างยิ่งต่อข่าวเกี่ยวกับกรณีนี้ที่เรือตำรวจของจีนจมเรือประมงเวียดนามในน่านน้ำใกล้เคียง หมู่เกาะ Hoang Sa ในทะเลจีนใต้”ในแถลงการณ์ระหว่างกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวว่าการจมเรือของเวียดนาม “เป็นหนึ่งในการกระทำของจีนเพื่อกำหนดอำนาจอธิปไตยที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อเสียของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ที่ทะเลจีนใต้”

      ตามที่นักวิชาการระหว่างประเทศระบุว่าพื้นที่ทะเลจีนใต้กำลังเผชิญปัญหาทางธรณีวิทยาเนื่องจากประวัติศาสตร์ของการปล่อยให้เกิดข้อพิพาทเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะและหมู่เกาะมุมมองระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องได้แตกต่างกันและมีความขัดแย้งอย่างมากมาย ดังนั้นปัญหาพื้นฐานคือฝ่ายต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางยุทธศาสตร์และ บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขข้อพิพาทตามกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายสากลและกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขข้อพิพาทอธิปไตยเหนือหมู่เกาะและน่านน้ำทะเลด้วยสันติวิธี ในบริบทที่โลกและภูมิภาคกำลังดิ้นรนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ Clover -19 แทนที่จะมีการแถลงการณ์และพฤติกรรมทำให้เกิดความตึงเครียดมากขึ้น ในภูมิภาคประเทศต่างๆ จำเป็นต้องกระชับความร่วมมือและส่งเสริมความไว้วางใจเชิงกลยุทธ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลาที่ยากลำบาก สำหรับอาเซียนมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมบทบาทของตน ส่งเสริมประเทศสมาชิกและจีนอย่างจริงจัง เพื่อดำเนินการ DOC อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพและเจรจา COC ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและครบวงจร ซึ่งสนับสนุนกฎของกฎหมายเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสันติภาพ ในระยะยาวและครบวงจรต่อข้อพิพาททะเลจีนใต้ตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะ UNCLOS 1982.

สมบูรณ์  สุขชัยบวร…..รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads