วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

มข.”หารือร่วมมือกับตำรวจขอนแก่น ดัน Smart City หนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

มข.”หารือร่วมมือกับตำรวจขอนแก่น ดัน Smart City หนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads
“มข.”หารือร่วมมือกับตำรวจขอนแก่น ดัน Smart City หนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข.ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นักวิจัยในโครงการ KKU Smart City ได้แก่ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. และรศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผอ.สำนักหอสมุด มข.ประชุมหารือร่วมกับพ.ต.อ. สกล สิทธิวิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้โครงการ KKU Smart City มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการนำไปต่อยอดขยายไปยังทั่วประเทศ ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   พ.ต.อ. สกล รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้เคยไปศึกษาดูงานที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้อง ปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Operational Center หรือ SCOPC) จึงสนใจในการนำเอาเทคโนโลยีของมข. คือ การทำแผนที่เมืองเชิงอัจฉริยะ 3 มิติและการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ปฏิบัติภารกิจในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังสนใจที่จะพัฒนานวัตกรรมร่วมกับโครงการ KKU Smart City เพื่อเป็นโมเดลและต่อยอดไปทั่วประเทศ
  ด้านรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษา การอธิการบดี มข.กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีสนับสนุนและขอบคุณทางตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราพัฒนาขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวก็มุ่งเน้นเสริมสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับเมือง และคนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี พวกเราพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นอย่างเต็มที่ พร้อมร่วมมือในการต่อยอดโครงการไปยังทั่วประเทศ ต่อไป.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads